Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1933

- mezník našeho atletického oddílu, kdy podle ústřední registrace v Praze byl zaregistrován samostatný atletický oddíl v Hodoníně. Proto považujeme tento rok za začátek organizované atletiky v Hodoníně. O činnosti oddílu nemáme z této doby mnoho údajů. Víme, že pořádal sportovní dny a klubové závody.