Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1936

15. - 16. srpna 1936 se konaly v Hodoníně Slovácké slavnosti, kde se objevují nová jména hodonínských atletů. Vaculčík (JPT Hodonín) v běhu na 1500 m - 4:29,0 min, Petrželka (JPT Hodonín) 1500 m za 4:35,0 min, 4 x 100 m JPT Hodonín 54,9 s, sekretariát Rudého Slovácka 4 x 100 m za 58,6 s, Vladimír Balák ze Sokola Hodonín zaběhl 100 m za 11,5 s, do dálky skočil 635 cm, do výšky skočil 165 cm a koulí hodil 10,11 m, Maška skočil do výšky 156 cm, koulí hodil 9,82 m a diskem 31,72 m; Švancar z ČVK Hodonín hodil diskem 28,10 m.

V období nástupu fašismu a okupace naší vlasti nemáme již tolik zpráv už proto, že v tomto období byl kulturní a sportovní život v naší těžce zkoušené vlasti potlačován a ochromen. Teprve po osvobození naší vlasti se znovu aktivizují sportovní oddíly v rámci různých tělovýchovných jednot.