Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1965

V roce 1965 je dokončen stadion v Rybářích a oddíl se vrací do Hodonína. Stadion je sice zatravněn, dráha docela dobrá, ale sektory pro technické disciplíny si oddíl buduje postupně sám. Horší je situace se šatnami, které jsou umístěny ve starém dřevěném baráku, na jehož opravu nemá nebo nechce dát nikdo peníze. V tomto roce má oddíl 50 členů a jeho rozpočet na rok je 5.634,- Kčs. Oddíl má k dispozici jednoho rozhodčího 1. třídy (Pelíkán), 1 rozhodčího II. třídy (Jurica) a 5 rozhodčích III. třídy (Sedlák, Roučka, Zaorálek, Chytil, Absolon). Toto období je již poznamenáno sjednocenou tělovýchovou a oddíl je začleněn do TJ Slovan Hodonín. Ve výboru oddílu pracovali Pelikán, Zaorálek, Sedlák, Matyáš, Herzán, Kopeček, Juryca, Čavoj, Vaňhara.

Předsedou oddílu byl v 60. letech Miroslav Antoš, až do roku 1972.
V polovině 60. let byl zaznamenán pokles výkonnosti družstva žen a vzestup výkonů družstva mužů. V soutěžích jsou družstva žen, mužů, dorostenek, žáků a žaček. Objevují se další trenéři (Kopeček a Kučera), závodníci Petr Damborský (výška 175 cm) a Vojtěch Imrich 800 m (2:04,4 min) a 3000 m (9:34,0 min).
V tomto období se začíná budovat stadion U Červených domků.