Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1967 - 70

V roce 1967 - 70
nastupují nové dorostenky do družstva žen - Hradilová, Charvátová, Šmolíková, Kratochvílová, Herzánová, Ševčíková, Vrablcová a k mužům Helešicovi, Chromému, Herzánovi nastupují dorostenci Jirka Kořínek, Mirek Čermák ml., Jan Hub