Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1970

V roce 1970 se velmi aktivně zapojili do trenérské práce manželé Dana a Zdeněk Měřínští, kteří pomohli k výkonnostnímu vzestupu hlavně družstvu žen. V tomto roce se v oddíle věnovali trenérské práci: Pelikán, Sedlák, Kučera, Kopeček, Čermák st. a manželé Měřínští. Rozhodčích měl v této době oddíl celkem 7. Hospodářská a finanční situace byla vyřešena tím, že nad oddílem převzal patronát n.p. ZPD Hodonín. V TJ Slovan byla finanční situace velmi špatná a oddíl ustavením patronátu velmi získal.

Od roku 1972 do roku 1974 byl předsedou oddílu Karel Hradil, otec tehdy nejúspěšnější závodnice Drahy Hradilové.