Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1973

Rok 1973
byl pro oddíl atletiky TJ Slovan velmi kritický. Stadion v Rybářích byl předán MěNV - VTJ Dukla Hodonín. Mezi VTJ a TJ Slovan byla uzavřena smlouva o tom, že musí být stadion schopen provozu atletiky do doby, než bude  dobudován nový stadionu U Červených domků v 

Hodoníně. VTJ Dukla však tuto dohodu nerespektovala a ze stadionu v Rybářích se stalo popeliště, kde se nedala atletika dělat. Oddíl byl před zánikem. Výbor oddílu jednal dlouho s MěNV, než se podařilo dohodnout, že atletický oddíl přejde na stadion U Červených domků. Nebylo to jednoduché ani pro MěNV, ani pro oddíl. Stadion nebyl dokončen ani kolaudován, MěNV vzal na sebe velké riziko. Na stadionu byla pěkná dráha a sektory, ale chybělo vybavení sektorů (doskočiště, klece ap.), nebyly tam žádné šatny ani sociální zařízení. Přesto oddíl přešel na nový stadion. Brigádnicky a za pomoci patronátního podniku ZPD a podniku Hodonínských cihelen oddíl zajistil konstrukce na doskočiště výšky a tyčky, klec na disk, provizorní šatny, od n.p. Nafta získal plechovou maringotku na sklad materiálu a od OV ČSTV obytnou buňku na závodní kancelář. Toto provizorium trvalo prakticky až do r. 1981, kdy byla dokončena tribuna, šatny a soc. zařízení.

V roce 1973 měl oddíl 136 členů, 7 trenérů, 18 rozhodčích. Družstvo žen bylo v divizi, muži v krajském přeboru, dorostenci a žactvo v krajské soutěži. Nejúspěšnější závodnicí byla Zdena Vrablcová (přebornice ČSR ve vrhu koulí). Závodníci získali celkem 52 výkonnostních tříd. V družstvu žen jsou nejúspěšnější Vrablcová, Charvátová, Chalupová; v družstvu mužů Čermák, Žitt, Cink, Měřínský, Helešic.