Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1975

Rok 1975 je nejúspěšnějším rokem družstva žen. Toto se probojovalo z KP I. do kvalifikace o Národní ligu. Kvalifikace byla v Chrudimi a naše družstvo obsadilo 2. místo. Naproti tomu družstvo mužů zaznamenává pokles výkonnosti a sestupuje do II. KP. Od roku 1975 až do r. 1980 byl předsedou oddílu Ing. Josef Symerský a oddíl se dále rozrůstal. V tomto údobí začíná vzestup žákovských kategorií díky trenérům Dřímalovi, Kopečkovi a Hrdému. Většina žáků a žaček v oddíle je ze ZDŠ ČSP, která je vedle stadionu. Spolupráce s touto školou je velmi dobrá, proto se oddíl rozhodl ve spolupráci s vedením školu požádat o ustavení sportovní atletické třídy v této škole. Jednání probíhalo velmi dobře, ale než mohlo být zdárně dokončeno, došlo k zastavení ustanovování sportovních tříd. Přesto MěNV vyšel škole i oddílu vstříc, poskytl škole finanční příspěvek na sportovní třídu a umožnil převádění atletických talentů ze škol Hodonína i okolních vesnic do 5. tříd ZDŠ ČSP. Na škole byly ustanoveny atletické kroužky pod vedením našich trenérů a byla ustavena Pionýrská skupina ze žáků a žaček oddílu atletiky, aby se netříštila práce našeho oddílu a PO školy. Dobrá spolupráce našeho oddílu a ZDŠ ČSP trvá dodnes.