Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1976

V roce 1976 v oddíle již velmi aktivně pracovali další funkcionáři - Dobrovolný, Juříková, Žitt, Vymyslický, Havlíková, Chromý, Dřímal, Měřínský. V tomto roce však oddíl utrpěl velkou ztrátu. Zemřel Jarda Pelikán. Odešel nejagilnější atletický funkcionář našeho oddílu a okresu, uznávaný v kraji i na ÚV. Na jeho počest pořádá oddíl od roku 1977 Memoriál Jardy Pelikána ve sprinterském trojboji. Do oddílu naproti tomu v tomto roce přichází Jarda Chalupník, jehož zkušenosti z práce v atletickém hnutí byly přínosem. V tomto roce má oddíl 83 registrovaných závodníků, 6 družstev v soutěži, získal 81 výkonnostních tříd. Evidováno bylo 20 rozhodčích a 11 trenérů. Oddíl uspořádal na stadionu U Červených domků 8 mistrovských utkání, 6 místních, 2 krajské, celkem tedy 20 akcí, kterých se zúčastnilo 2850 závodníků. Oddíl zajišťuje prakticky všechny atletické akce okresního významu - Pohár rozhlasu, okresní OZ, okresní MAČP aj.