Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1980

V roce 1980
při reorganizaci TJ v Hodoníně byl náš oddíl začleněn do nově utvořené TJ Sigma Hodonín. Od této doby je předsedou oddílu p. Vojtěch Kopeček a do výboru oddílu přišli noví 

členové (Klouparová, Hrušecký, Vítek, Schwarz, Motal).
Začátky byly, dá se říct, rozpačité. Organizace nové jednotky se tvořila za pochodu a trvalo nějakou dobu, než se skloubila práce našeho oddílu a výboru TJ.
Oddíl má v roce 1980 již 189 členů, z toho 80 registrovaných, 20 aktivních rozhodčích a 13 aktivních trenérů. V tomto roce odchází od nás do SVS Sparty Praha úspěšná závodnice, přebornice republiky Květa Dobrovolná a oddíl navazuje spolupráci s oddílem Sparty Praha, který nám vypomáhá i materiálně. Je škoda, že spolupráce trvala jen 2 roky. Do trenérské práce se aktivně zapojili p. Boček a p. Šindar.

Rok 1980 byl rokem spartakiády a díky tomu, že se na našem stadioně pořádala okresní spartakiáda, pohnuly se práce na dokončení stadionu trochu dopředu. Přesto jsme se ani v tomto roce ještě nedočkali šaten a soc. zařízení. Oddíl kopané, se kterým jsme společně používali stadion, svým vlivem ve výboru TJ nevytvořil dobré podmínky pro spolužití na stadionu, choval se nadřazeně a tím znechucoval práci členů výboru oddílu atletiky. Také již 15 let činnosti oddílu v provizorních podmínkách nepřispívalo k rozvoji činnosti oddílu. Přesto dík dobré práci většiny členů výboru oddílu měl oddíl v roce 1981 evidováno 211 členů, 42 rozhodčích a v krajských soutěží bylo 11 družstev. V tomto údobí se vrátil do oddílu jeho bývalý závodník a funkcionář Rudolf Roučka, který dal dohromady partu vytrvalců. Její členové (Zimovčák, Varmuža, Bíla, Hromek a jiní) jsou jistotou v soutěži družstev mužů.

Koncem osmdesátých let z podnětu p. Měřínského a Kopečka se v oddíle vytvořila skupina nejmladšího žactva, kterou jsme nazvali SAP - sportovní atletická přípravka. Tímto vychováváme pro družstva žactva děti, které již v sobě mají základy atletického tréninku a chuť do závodění. A s dětmi přišli a přicházejí do oddílu i někteří rodiče, kteří v oddíle dodnes pracují (manželé Klouparovi, Motal, Juříková, Schwarz).