Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1982

Rok 1982 byl určitým mezníkem v činnosti oddílu. V druhé polovině roku jsme se konečně dočkali částečného dokončení tribuny a přestěhovali jsme se do nových, pěkných šaten a mohli využívat 

prostorné soc. zařízení. Na stadion přišel nový správce a hospodář. Jejich výběr však nebyl zrovna šťastný; na stadioně toho mnoho neudělali, ale nám přidělali mnoho práce. V současné době je již tato situace vyřešena a věříme, že ke spokojenosti naší a k dobru celého areálu.