Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1983

V roce 1983
má oddíl celkem 221 členů, z toho je 108 žáků a žaček, registrovaných závodníků je 78, rozhodčích máme evidováno 38, z toho 4 - 1. třídy, 7 - 2. třídy, 27 - 3. třídy; trenérů má oddíl celkem 18; z toho 2 - 2. třídy, 7 - 3. třídy, 9 - 4. třídy. Rozpočet oddílu na rok 1983 byl 55.000 Kčs. Družstvo žen je v krajské soutěži I., muži KP II., dorostenci v KP II., dorostenky v KP II., 2 družstva žaček a družstvo žáků ve sdruženém okresním přeboru. Předsedou oddílu je p. Kopeček Vojtěch, aktivními členy výboru jsou Antoš, Dobrovolný, Dřímal, Hrušecký, Chalupník, Motal, Mífek, Měřínský, Klouparová, Schwarz, Čermák. Z trenérů je třeba jmenovat Měřínského, Dřímala, Motala, Schwarze, Roučku, Škrobáka, Šerákovou, Kloupara, Šindara, Liščinského, Cetkovskou, Juříkovou a Hemzovou. Většina členů výboru včetně předsedy je také rozhodčími. Mimo něj jsou aktivní rozhodčí také Pláček, Cambal, Bílek, Dana Měřínská. Vedení družstev mají na starosti dr. Čermák, Květa Dobrovolná, Kopeček, Dřímal, Škrobák, Šindar, Juříková, Chalupník, Kloupar.

V roce 1983 oslavujeme 50 let organizované atletiky v Hodoníně.

Oslavu jsme rozložili do celého roku 1983. Byl zpracován roční program oddílu s výčtem akcí a odpovědnosti členů oddílu. Celkem uspořádal oddíl v roce 1983 na stadionu U Červených domků 23 akcí, kterých se zúčastnilo 2.220 závodníků. Úspěšné akce tohoto roku: okrskové a okresní kolo Poháru rozhlasu, okresní kolo Jubilejního poháru, krajské kolo Poháru rozhlasu, přebory základních škol, Memoriál Jardy Pelikána a Jardy Chromého, velmi zdařilý I. ročník Velké ceny Sigmy, okresní přebory všech kategorií, štafetový běh VŘSR. Zdařilou a propagačně úspěšnou akcí byla beseda s mistryní světa Helenou Fibingerovou, bronzovým diskařem Gejzou Valentem, nadějnou koulařkou Alenou Vitoulovou, trenérem a manželem Fibingerové Jaroslavem Šmídem a masérem mistryně světa p. Křížkem. 1. dubna 1983 byla slavnostně otevřena za účasti zástupců OV ČSTV vzorová Stezka zdatnosti, jejíž start a cíl je u vchodu na náš stadion. Stezka má délku 1.200 m a je značena tabulkami po 50 m, má k dispozici brožuru pro všechny věkové kategorie a kroniku Stezky.
V tomto jubilejním roce vyvrcholilo naše 6leté soutěžení o titul Vzorný oddíl. V listopadu na veřejné obhajobě jsme dokázali, že jsme splnili všechny naše soutěžní závazky a obhájili jsme titul Vzorný oddíl 1. stupně jako první oddíl v okrese.