Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1985

Rok 1985 byl rokem spartakiády a díky konání okresní spartakiády na našem stadioně se hodně udělalo i pro sektory. Byla rekonstruována dráha, pořízeny překážky na steepl a položen na všechny sektory Japex. Ke 40. výročí osvobození Hodonína jsme uspořádali ohňovou štafetu městem. Výkonnostně jsme se zlepšili. Družstvo mužů bylo v KP I. na 2. místě, ženy byly 7., dorostenci 3., stejně jako žáci a žačky. Na přeborech ČSSR získal Panáček v běhu na 800 m 1. místo, stejně jako Kulíšek ve výšce a Iva Dlabolová byla na 800 m druhá. Pro žactvo a dorost jsme uspořádali 10denní soustředění na Radějově, kde jako trenéři působili Ing. Dlabola, Hromek, Sobotka, Boček.

Výbor oddílu: Antoš, Bůžek, Herzán, Hrdý, Hrušecký, Chalupník, Kopeček, Klouparová a Schwarz. Oddíl měl 222 členů a vydání 155.000 Kčs.