Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1986

V roce 1986 byly schváleny koncepční cíle oddílu do r. 1990, dokončeny obrubníky na dráze, vyhlášena atletická liga mládeže se zaměřením na získávání rodičů pro práci v oddíle.
Největší pořádanou akcí byl Mírový běh - štafeta přes 19 obcí okresu Hodonín za účasti 3900 běžců. Z dalších akcí to bylo semifinále kraje žáků, krajské kolo Poháru rozhlasu, přebor kraje žáků, Memoriál Jardy Pelikána a Chromého a II. ročník Velké ceny Sigmy. Družstvo mužů bylo v kraji třetí, ženy druhé a dorostenci se stali přeborníky kraje. Na přeborech ČR byl Panáček na 800 m první, stejně tak se stal přeborníkem ČSSR. Iva Dlabolová získala na ČR druhé místo a Tomáš Dřímal čtvrté. Do družstva kraje byli nominováni: Džuba, Polláková, Panáček a Dlabolová. Na ZŠ Červené domky byla nově ustavena zájmová třída pro atletiku. Byl vybudován nový kryt na výšku a klec na disk.
Oddíl má 232 členů, z toho 88 registrovaných, majetek 105.463 Kčs. Sezona 1986 byla zakončena na táboře v Osvětimanech.