Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1987

V roce 1987 jsme dostali nové doskočiště na tyčku a díky Ing. Dlabolovi a p. Škrobákovi byly instalovány u tyčky nové stojany. Započalo se s budováním vržiště na kladivo v prostoru vedle fotbalového hřiště. Zničené značení Stezky zdatnosti bylo nahrazeno turistickými značkami. Vybudována nová propagační skříňka v podchodu u autobusové zastávky. Byla vyhlášena pro ZŠ Pionýrská atletická liga mládeže - PALM s dobrou společenskou úrovní. V soutěži jsou stále 2 družstva mužů, ale výkonnost všech závodníků klesá; muži v KP 4. místo, ženy, dorostenci a žactvo 6. místo. Na M ČSR bylo 9 našich závodníků. Dřímal Tomáš na 60 a 150 m první, Dlabolová první na 400 m a Panáček třetí na 800 m. Na M ČSSR byli tři závodníci - Dlabolová druhé místo. Nositelů VT máme 252. Nejúspěšnější muži - Hanáček, Čuboň, Vendolský; ženy - Polláková, Dlabolová; dorostenci - Pešák, Džuba, Sovek. Do TSM jsou zařazeni Panáček, Polláková, Slaměná, Černá, Ulrichová. Na ZŠ jsme ustavili 11 atletických kroužků - 260 žáků a žaček s trenéry Kopeček, Zlámalová, Šmýd, Maděryč, Modlová. Jsou ustaveny specializované skupiny: sprinty - Lípa, skoky - Škrobák, tratě - Roučka, dorostenci - Hošek, Vinklárek, Novák, dorostenky - Měřínský, Dlabola, Pešák st., žáci - Dřímal, žačky - Jelínek, Okénková. Pořádali jsme 34 závodů s účastí 4.070 závodníků a 544 rozhodčích. Byla uspořádána celooddílová besídka s diskotékou. PALM soutěží o pohár předsedy MěNV Hodonín. Oddíl má 237 členů - 107 registrovaných; výdaje jsou 38.325 Kčs, předsedou oddílu je Jaroslav Chalupník.