Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1988

V roce 1988 je náš oddíl z 54 oddílů v kraji na 6. místě, v rámci ČSSR na 29. místě ze 329 oddílů. Výkonnost se zlepšila, muži jsou v KP druzí a ženy postoupily do kvalifikace o I. NL a byly čtvrté zásluhou závodnic Šímové, Lípové, Dlabolové, Záděrové pod vedením Petra Šímy a trenérů Lípy, Dlaboly a Měřínského. Dorostenci v NL družstev obsadili 4. místo v ČSSR. Na soupisce je 36 mužů, 37 žen, 33 dorostenců. Za přispění Hoška a Vinklárka se zdárně rozvíjí atletika na SOU stavebním J. Černého. Na Istropolitáně v Bratislavě byl Slezák na 1500 m čtvrtý, Palkovič na 3000 m třetí, Třešek na 300 m čtvrtý a Petra Šímová na 100 m př. šestá. Do trenérské práce se zapojuje Antonín Slezák. Uspořádána beseda s Kocembovou a Daňkem, při které jsme obhájili bronzovou plaketu jako první oddíl v okrese. Stagnuje počet rozhodčích, z nichž jsou nejagilnější Dobrovolný, Herzán, Hrdý, Antoš, Kopeček, Sedlák, Schwarz, Plaček, Klouparová, Symerský. V atletických kroužcích na školách trénuje 260 žáků a žaček a 26 dorostenců. Na přeboru ČSSR: Dřímal první na 100 m a 200 m a třetí v desetiboji, Panáček na 800 m třetí, Pavlů šestý. Přeborníky kraje jsou Tomáš Dřímal, Panáček, Stanzl, Šímová, Lípová, Lorenz, Dlabolová, Zapala, Vendolský a Bartál. Zhotoveny nové integrované stopky (Popelka) a větroměr (Dlabola). K vánocům byly uspořádány besídky.