Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1992

Rok 1992
přestože oddíl zaznamenal zvýšení počtu žactva o 42 členů, byl kritický s ohledem na funkčnost výboru. Do července neměl výbor předsedu a agendu táhl M. Antoš. V červenci byl zvolen předsedou bývalý reprezentant v hodu oštěpem Zdeněk Adamec a do tréninkového procesu se zapojuje p. Fukalová. Družstvo mužů doplněné vojáky postupuje do II. ligy. Ve sportovních třídách na ZŠ Červené domky je zapojeno 110 žáků díky pochopení ředitele p. Šány. 

Také spolupráce s SOU stavebním přes Jirku Vinklárka je velmi účinná. Tento rok však zaznamenáváme pokles účastníků a škol na Poháru rozhlasu a Středoškolském poháru. Velmi zdařilá byla beseda a autogramiáda s olympijským vítězem Janem Železným v přeplněném sále Domu mládeže. Na běhu Hodonín - Skalica bylo 65 závodníků. Dařilo se získat sponzory, kteří oddílu dali 135.550 Kč, z toho Slokov 68.450 Kč. Výdaje dosáhly 157.442 Kč. Vandalismus se nevyhnul ani našemu oddílu. Máme zdemolováno vržiště na kladivo a část plotu kolem.