Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

O nás / Historie AK

1993

V roce 1993 jsme slavili 60 let založení organizované atletiky v Hodoníně. Oslavy byly rozděleny do celého roku a výsledky jsou dobré. V čestné listině jižní Moravy je oddíl 9x, v rekordní listině muži 7x, ženy 3x. V tabulce výkonů JM jsou mužské složky 77x, ženské 63x a v pořadí oddílů v oblasti jsou muži na 7. místě ze 36 oddílů a ženy čtvrté z 31 oddílů. Přeborníci Moravy jsou Šímová 2x - 100 a 400 m př., Galamboš v chůzi, Adamec v oštěpu, Rízek v chůzi. Na přeborech ČR byl Rízek první v chůzi na 3 km a Šímová třetí na 100 m př. Nejlepšími sportovci okresu vyhlášeni Šímová, Rízek a trenér Slezák. Petra Šímová poprvé reprezentovala ČR (trenér Lípa). Družstvo mužů dosáhlo historického úspěchu, když se probojovalo do I. ligy a ženy obsadily v I. lize třetí místo, stejně tak dorostenci a junioři. Oddíl uspořádal 25 závodů za průměrné účasti 16 rozhodčích. V poháru rozhlasu 3 družstva ZŠ ČD zvítězila a čtvrté bylo na druhém místě. Poháry a ocenění převzala družstva na besedě za účasti Ministerstva školství, Českého rozhlasu, starosty Hodonína a zástupců ČAS. Zdařilá byla také beseda a autogramiáda s olympionikem Robertem Změlíkem.

V roce 1993 dochází k rozchodu s VTJ, který měl dopad na výkonnost a ekonomiku družstva mužů.
Bylo vybudováno nové vržiště na disk na pravé straně stadionu a na obě ochranné klece disku zakoupeny textilní sítě. Díky dotaci MěÚ Hodonín jsme mohli koupit kompletní doskočiště na skok do výšky. Naproti tomu jsme ale museli likvidovat vandaly zničené vržiště na kladivo. Po dlouholeté práci odchází Rudolf Roučka do AK Junior Holíč a skupinu běžců přebírá Pavel Bíla. Díky pochopení vedení ZŠ ČD (řed. p. Šána) se dále rozvíjí spolupráce se sportovními třídami pod vedením trenérů Slezáka, Andrýska, Češkové, Staňkové a Lípy. Náklady oddílu činí 369.305 Kč, od sponzorů jsme dostali 207.000 Kč, z toho 53.500 Kč od MěÚ Hodonín. Vedením oddílu byl pověřen Miroslav Antoš.