Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

Aktuálně

Přijímací talentové zkoušky do sportovní atletické třídy

Vážení rodiče máte-li dítě, které má zájem o pohyb spojený se školní výukou, dovolujeme si Vás pozvat na talentové přijímací zkoušky žáků do sportovní atletické třídy při Základní škole Hodonín, U Červených domků 40 (více o studiu na ZŠ U Červených domků na webu školy)

Přijímáme děti, které v současné době končí 4. ročník základní školy a chtějí k nám nastoupit do 5. ročníku. Jedná se o nultý ročník, kde jsou žáci postupně seznamování se všemi atletickými disciplínami a postupně v průběhu studia se seznámí s dalšími druhy sportů (gymnastika, míčové a pálkovací hry, plavání, lyžování a snowboarding …)

Je možné k nám přihlásit i žáky vyšších ročníků od 6 až po 9 třídu, které již mají oficiální statut sportovních tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Termín konaní zkoušek:

úterý 14.05.2024 v 16.00 hod. na městském atletickém stadionu U Červených domků Hodonín.

U zájemců o sportovní atletickou třídu budou prováděny tyto testy: běh na 60 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký měřený od místa odrazu, běh na 800 m, hod plným míčem – medicinbalem 2 kg. V případě nepříznivého počasí budou testy probíhat v tělocvičně školy nebo v městské nafukovací hale: člunkový běh 4 x 10 m, leh-sed za 1 min., hod medicinbalem 2 kg, skok z místa.

Vezměte si sportovní oblečení i sportovní obuv.

Podrobnější informace o studiu na ZŠ U Červených domků Vám podá ředitel školy PaedDr. Antonín Slezák na kterého se můžete obrátit přímo u přijímacího řízení nebo elektronicky e-mail: slezak@zsdomkyhod.cz. Tyto informace najdete i na webu ZŠ U Červených domků v sekci (O škole - sportovní atletické třídy)

Na setkání s Vámi se těší tým trenérů a učitelů základní školy U Červených domků a Atletického klubu Hodonín.

Fotogalerie