Atletický klub Hodonín

FB telefon +420 606 394 440 e-mail akhodonin@seznam.cz

Aktuálně

Tréninky atletických přípravek 17.11.2022

Z dovůdu státního svátku se dne 17.11.2022 nekoná trénink atletických přípravek. Pokračujeme v úterý 22.11.2022.

Prosíme také rodiče dětí ročníku 2014 a starší, aby vyzvyedli grantové poukázky. Na základě těchto poukázek získáme prostředky na činnost v roce 2023. Více níže.

Stejně jako v předchozích letech byl i letos spuštěn výdej grantových poukázek (od 1.11.2022). Na základě těchto poukázek získá oddíl působící v Hodoníně finanční prostředky z rozpučtu města na svou celoroční činnost v oblasti sportu děti a mládeže.
Grantové poukázky musí vyzvednout zákonný zástupce u dětí mladších 15 let. Poukázky se vydávadjí na městském úřadě (Národní třída - světelná křižovatka) odbor ekonomiky a financí (je značeno cedulemi). Případně můžete zažádat telefonicky nebo emailem (kontakty uvedeny na webu města www.hodonin.eu, v části "potřebuji vyřešit - dotace města"). K výdeji postačí nahlásit jméno a příjmení dítěte, datum narození a sport, pro který poukázky žádáte (v našem případě atletika - Atletický klub Hodonín). Pokud dítě navštěvuje více sportů, může poukázky rozdělit mezi dva sporty. Pokud jen jeden, vydají se obě části poukázky pro jeden sport.
Letos byl zkrácen termín pro možné vyzvednutí do 10.12.2022. Neodkládejte tedy prosím tuto záležitost. Podmínkou je bydliště v městě Hodoníně nebo navštěvuje v našem městě školu.

Děkujeme

Tým trenérů AP

Fotogalerie