Historie o atletice v Hodoníně

1922 | 1923 | 1926 | 1927 | 1933 | 1936 | 1949 | 1950 | 1960 | 1961 | 1965 | 1967-70 | 1970 | 1973 | 1975 | 1976 | 1977 | 1980 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | 2011 |

  • 1922 ATLETICKÝ KLUB HODONÍN
  • 1926 ATLETICKÝ KLUB JPT HODONÍN
  • 1926 ATLETICKÝ KLUB SOKOL HODONÍN
  • 1933 ATLETICKÝ KLUB HODONÍN
  • 1933 ATLETICKÝ KLUB JPT HODONÍN
  • 1933 ATLETICKÝ KLUB SOKOL HODONÍN
  • 1949 TJ SPARTAK HODONÍN - ODDÍL ATLETIKY
  • 1965 TJ SLOVAN HODONÍN - ODDÍL ATLETIKY
  • 1980 TJ SIGMA HODONÍN - ODDÍL ATLETIKY
  • 1997 ATLETICKÝ KLUB HODONÍN

Písemně dochované doklady o atletice, tehdy ještě lehké atletice začínají po dosažení nezávislosti Československa v roce 1918. První zpráva, kterou jsme získali, je z roku 1921, kdy byl 4. září na náměstí v Hodoníně pořádán běh na 800 m a 4 x 200 m za účasti SK Hodonín, SK Židenic a Moravské Slávie Brno. Hodonínský Schier byl druhý v běhu na 800 m mužů a člen SK Hodonín Gónic (dorostenec) uběhl 800 m za 2:33 s. Na hřišti SK Hodonín se pak běželo 100 m, 200 m, 400 m a 1000 m, skákala se dálka a výška z místa, ale také tyč, házel se disk, oštěp a vrhala se koule. Těchto závodů se zúčastnili mimo Židenic a Moravské Slávie také SK Bratislava, Hanácká Slávia a Královo Pole. Vesměs sportovní oddíly, jejichž sportem byla kopaná.
Dá se říci, že v tomto období až do 30. let byly atletické disciplíny součástí sportovní činnosti všech sportovních oddílů a tělovýchovných jednot. V zimě se cvičilo v tělocvičnách na nářadí a v létě v přírodě se k tomu přidala atletika.
« na začátek

V roce 1922

byl v Hodoníně ustaven samostatný atletický klub, který však za 2 roky zanikl. Klub uspořádal 23. dubna 1922 Sportovní den a 2. června klubové závody. A tady se již objevují jména Hodoňáků - V. Holub (DSK Hodonín), Gusta Ponížil (FDTJ Hodonín). 5000 m tady běžel Gregorovský ze Sl. Slávie Uherské Hradiště za 17:58 min a 800 m Navrátil ze stejné jednoty za 2:12 min.

« na začátek

29. července 1923

byl v Hodoníně Sportovní den, kde běželo 13 závodníků 10 km, mezi nimi Vladimír Holub, a 14 závodníků běželo 1000 m za účasti závodníků Slovácká Slávia Uherské Hradiště, SK Břeclav, DSK Hodonín a SK Čechie Hodonín.

« na začátek
Rok 1926

byl bohatý na závody atletů. Konalo se první mistrovství okresu Hodonín. Výsledky však máme ve skoku o tyči - Jan Rychetský z Břeclavi skočil 230 cm a v hodu oštěpem. Oldřich Mach z Hrušek hodil 32,40 m. 27. června 1926 jsou pořádány Slavnosti slovácké župy JPT v Hodoníně, kde jsou zastoupeny všechny atletické disciplíny včetně granátu a běhu žen na 75 m a 4 x 75 m. 400 m tehdy zaběhl Fr. Mráz z Vracova za 59,0 s a 800 m Jan Čepil z Mutěnic za 2:14 min.

V roce 1926 jsou také pořádány atletické závody v Týnci a sportovní den FPJ v Mutěnicích.
« na začátek

24. dubna 1927

uspořádala velké atletické závody Slovácká župa JPT. Těchto závodů se zúčastnila JPT Hodonín, Břeclav, Mutěnice, Týnec. Z Hodonína se zde objevují jména V. Ohrazdová (75 m za 10,4 s), Pokorný (400 m za 1:02 min), Kramář (3000 m za 10:33,1 min). V tomto období byla také založena tradice přespolního běhu. Běhalo se po silnici Hodonín - Lužice a zpět. V tomto běhu získal několik prvenství Hodoňák František Balák.

« na začátek

1933

- mezník našeho atletického oddílu, kdy podle ústřední registrace v Praze byl zaregistrován samostatný atletický oddíl v Hodoníně. Proto považujeme tento rok za začátek organizované atletiky v Hodoníně. O činnosti oddílu nemáme z této doby mnoho údajů. Víme, že pořádal sportovní dny a klubové závody.

« na začátek

V roce 1935

se klub zúčastnil pořádání sportovních slavností JPT v Hodoníně, kde hod diskem vyhráli Ohrazda a Kočiš z Hodonína. Běhy se tehdy pro nepříznivé počasí nemohly konat.

« na začátek

15. - 16. srpna 1936

se konaly v Hodoníně Slovácké slavnosti, kde se objevují nová jména hodonínských atletů. Vaculčík (JPT Hodonín) v běhu na 1500 m - 4:29,0 min, Petrželka (JPT Hodonín) 1500 m za 4:35,0 min, 4 x 100 m JPT Hodonín 54,9 s, sekretariát Rudého Slovácka 4 x 100 m za 58,6 s, Vladimír Balák ze Sokola Hodonín zaběhl 100 m za 11,5 s, do dálky skočil 635 cm, do výšky skočil 165 cm a koulí hodil 10,11 m, Maška skočil do výšky 156 cm, koulí hodil 9,82 m a diskem 31,72 m; Švancar z ČVK Hodonín hodil diskem 28,10 m.

V období nástupu fašismu a okupace naší vlasti nemáme již tolik zpráv už proto, že v tomto období byl kulturní a sportovní život v naší těžce zkoušené vlasti potlačován a ochromen. Teprve po osvobození naší vlasti se znovu aktivizují sportovní oddíly v rámci různých tělovýchovných jednot.
« na začátek

V roce 1949

má oddíl lehké atletiky při TJ Sokol Hodonín 43 členů. Jejím předsedou je Vladimír Balák a trenérem Mirek Čermák. A objevují se již známá jména hodonínských atletů, z nichž některá jsou ještě dnes v historických tabulkách. Např. Absolon běžel již v roce 1949 celkem 4 maratony (Pražský, Valašský, Domažlický a Mezinárodní v Praze). V roce 1949 se konaly přebory města Hodonína, kde dorostenec Sklenář získal dvě první místa a v mužích Fr. Mešánek 

jedno první a druhé místo. V dorostu Weiser zaběhl 400 m za 60,2 s, do výšky skočil 160 cm a do dálky 606 cm, v mužích Josef Zaorálek: koule 11,18 m, disk 37,95 m a oštěp 34,28 m, Mirek Čermák v dálce 580 cm, Hanačík 800 m za 2:11,9 min.
« na začátek

V roce 1950

se začíná upravovat stadion v Rybářích pro provozování lehké atletiky. V této době nastupuje generace, která položila základy k trvalému rozvoji atletiky v Hodoníně - Pelikán, Kopeček, Korbel, Herzán, Chromý, a další. Nejvýraznější postavou této éry byl bezesporu Jarda Pelikán, který byl, dá se říci, atletickým fanatikem. Byl to on, který v 60. letech dělal pro atletiku všechno (organizátora, trenéra, rozhodčího, hospodáře), prostě vše, aby atletika v Hodoníně měla výsledky.

V začátku šedesátých let byly v okrese Hodonín 2 atletické dráhy (ve Veselí nad Moravou a ve Vracově) a jak již bylo řečeno, upravovala se v Hodoníně.
« na začátek

V roce 1960

se již objevují výsledky dobré práce atletických nadšenců a některé výkony z roku 1960 zůstávají dodnes nepřekonány. Objevují se jména závodníků Hrdý, Roučka, Neuman, Herzán, Navrátil, Nedomanský a Fukalíková, Moravcová, Nováková, Bravencová.

« na začátek

Rok 1961

je pak úspěšný nejen pro hodonínskou atletiku, ale pro celý okres, protože v tomto roce jsou založeny atletické oddíly v Kyjově a Čejkovicích a díky manželům Zátopkovým také ve Vracově. Tento oddíl odchodem Zátopků z Moravy zanikl a již se neobnovil. Výkony tohoto 

roku: dorostenci Neuman 100 m (11,9 s), Hrdý 800 m (2:03 min), Chodelka 3000 m (9:44,8 min), Roučka disk (34,66 m), koule (12,48 m), Weiser oštěp (50,02 m) a děvčata Fukalíková 100 m (13,1 s), Bravencová oštěp (32,84 m).
V této době neměl atletický oddíl v Hodoníně žádný stadion; Rybáře byly v rekonstrukci, takže aby oddíl udržel svoji činnost, musel závodit a pořádat domácí závody nejdříve ve Veselí nad Moravou, pak ve Vracově a nakonec v Břeclavi - dík pochopení tamního nadšence p. Loučky. Přesto se však právě v této době formuje základ velmi úspěšného družstva děvčat.
« na začátek

V roce 1965

je dokončen stadion v Rybářích a oddíl se vrací do Hodonína. Stadion je sice zatravněn, dráha docela dobrá, ale sektory pro technické disciplíny si oddíl buduje postupně sám. Horší je situace se šatnami, které jsou umístěny ve starém dřevěném baráku, na jehož opravu nemá nebo nechce dát nikdo peníze. V tomto roce má oddíl 50 členů a jeho rozpočet na rok je 5.634,- Kčs. Oddíl má k dispozici jednoho rozhodčího 1. třídy (Pelíkán), 1 rozhodčího II. třídy (Jurica) a 5 rozhodčích III. třídy (Sedlák, Roučka, Zaorálek, Chytil, Absolon). Toto období je již poznamenáno sjednocenou tělovýchovou a oddíl je začleněn do TJ Slovan Hodonín. Ve výboru oddílu pracovali Pelikán, Zaorálek, Sedlák, Matyáš, Herzán, Kopeček, Juryca, Čavoj, Vaňhara.

Předsedou oddílu byl v 60. letech Miroslav Antoš, až do roku 1972.
V polovině 60. let byl zaznamenán pokles výkonnosti družstva žen a vzestup výkonů družstva mužů. V soutěžích jsou družstva žen, mužů, dorostenek, žáků a žaček. Objevují se další trenéři (Kopeček a Kučera), závodníci Petr Damborský (výška 175 cm) a Vojtěch Imrich 800 m (2:04,4 min) a 3000 m (9:34,0 min).
V tomto období se začíná budovat stadion U Červených domků.
« na začátek

V roce 1967 - 70

nastupují nové dorostenky do družstva žen - Hradilová, Charvátová, Šmolíková, Kratochvílová, Herzánová, Ševčíková, Vrablcová a k mužům Helešicovi, Chromému, Herzánovi nastupují dorostenci Jirka Kořínek, Mirek Čermák ml., Jan Hub .« na začátek


V roce 1970
se velmi aktivně zapojili do trenérské práce manželé Dana a Zdeněk Měřínští, kteří pomohli k výkonnostnímu vzestupu hlavně družstvu žen. V tomto roce se v oddíle věnovali trenérské práci: Pelikán, Sedlák, Kučera, Kopeček, Čermák st. a manželé Měřínští. Rozhodčích měl v této době oddíl celkem 7. Hospodářská a finanční situace byla vyřešena tím, že nad oddílem převzal patronát n.p. ZPD Hodonín. V TJ Slovan byla finanční situace velmi špatná a oddíl ustavením patronátu velmi získal.

Od roku 1972 do roku 1974 byl předsedou oddílu Karel Hradil, otec tehdy nejúspěšnější závodnice Drahy Hradilové.
« na začátek

Rok 1973

byl pro oddíl atletiky TJ Slovan velmi kritický. Stadion v Rybářích byl předán MěNV - VTJ Dukla Hodonín. Mezi VTJ a TJ Slovan byla uzavřena smlouva o tom, že musí být stadion schopen provozu atletiky do doby, než bude  dobudován nový stadionu U Červených domků v 

Hodoníně. VTJ Dukla však tuto dohodu nerespektovala a ze stadionu v Rybářích se stalo popeliště, kde se nedala atletika dělat. Oddíl byl před zánikem. Výbor oddílu jednal dlouho s MěNV, než se podařilo dohodnout, že atletický oddíl přejde na stadion U Červených domků. Nebylo to jednoduché ani pro MěNV, ani pro oddíl. Stadion nebyl dokončen ani kolaudován, MěNV vzal na sebe velké riziko. Na stadionu byla pěkná dráha a sektory, ale chybělo vybavení sektorů (doskočiště, klece ap.), nebyly tam žádné šatny ani sociální zařízení. Přesto oddíl přešel na nový stadion. Brigádnicky a za pomoci patronátního podniku ZPD a podniku Hodonínských cihelen oddíl zajistil konstrukce na doskočiště výšky a tyčky, klec na disk, provizorní šatny, od n.p. Nafta získal plechovou maringotku na sklad materiálu a od OV ČSTV obytnou buňku na závodní kancelář. Toto provizorium trvalo prakticky až do r. 1981, kdy byla dokončena tribuna, šatny a soc. zařízení.

V roce 1973 měl oddíl 136 členů, 7 trenérů, 18 rozhodčích. Družstvo žen bylo v divizi, muži v krajském přeboru, dorostenci a žactvo v krajské soutěži. Nejúspěšnější závodnicí byla Zdena Vrablcová (přebornice ČSR ve vrhu koulí). Závodníci získali celkem 52 výkonnostních tříd. V družstvu žen jsou nejúspěšnější Vrablcová, Charvátová, Chalupová; v družstvu mužů Čermák, Žitt, Cink, Měřínský, Helešic.
« na začátek

Rok 1975

je nejúspěšnějším rokem družstva žen. Toto se probojovalo z KP I. do kvalifikace o Národní ligu. Kvalifikace byla v Chrudimi a naše družstvo obsadilo 2. místo. Naproti tomu družstvo mužů zaznamenává pokles výkonnosti a sestupuje do II. KP. Od roku 1975 až do r. 1980 byl předsedou oddílu Ing. Josef Symerský a oddíl se dále rozrůstal. V tomto údobí začíná vzestup žákovských kategorií díky trenérům Dřímalovi, Kopečkovi a Hrdému. Většina žáků a žaček v oddíle je ze ZDŠ ČSP, která je vedle stadionu. Spolupráce s touto školou je velmi dobrá, proto se oddíl rozhodl ve spolupráci s vedením školu požádat o ustavení sportovní atletické třídy v této škole. Jednání probíhalo velmi dobře, ale než mohlo být zdárně dokončeno, došlo k zastavení ustanovování sportovních tříd. Přesto MěNV vyšel škole i oddílu vstříc, poskytl škole finanční příspěvek na sportovní třídu a umožnil převádění atletických talentů ze škol Hodonína i okolních vesnic do 5. tříd ZDŠ ČSP. Na škole byly ustanoveny atletické kroužky pod vedením našich trenérů a byla ustavena Pionýrská skupina ze žáků a žaček oddílu atletiky, aby se netříštila práce našeho oddílu a PO školy. Dobrá spolupráce našeho oddílu a ZDŠ ČSP trvá dodnes.

« na začátek

V roce 1976

v oddíle již velmi aktivně pracovali další funkcionáři - Dobrovolný, Juříková, Žitt, Vymyslický, Havlíková, Chromý, Dřímal, Měřínský. V tomto roce však oddíl utrpěl velkou ztrátu. Zemřel Jarda Pelikán. Odešel nejagilnější atletický funkcionář našeho oddílu a okresu, uznávaný v kraji i na ÚV. Na jeho počest pořádá oddíl od roku 1977 Memoriál Jardy Pelikána ve sprinterském trojboji. Do oddílu naproti tomu v tomto roce přichází Jarda Chalupník, jehož zkušenosti z práce v atletickém hnutí byly přínosem. V tomto roce má oddíl 83 registrovaných závodníků, 6 družstev v soutěži, získal 81 výkonnostních tříd. Evidováno bylo 20 rozhodčích a 11 trenérů. Oddíl uspořádal na stadionu U Červených domků 8 mistrovských utkání, 6 místních, 2 krajské, celkem tedy 20 akcí, kterých se zúčastnilo 2850 závodníků. Oddíl zajišťuje prakticky všechny atletické akce okresního významu - Pohár rozhlasu, okresní OZ, okresní MAČP aj.

« na začátek

V roce 1977

se oddíl přihlásil do soutěže o titul Vzorný oddíl III. stupně. Tento v roce 1978 získal. Zapojil se do soutěže o II. stupeň; tento v roce 1979 také získal a soutěžil dál o titul Vzorný oddíl I. stupně.

« na začátek

V roce 1980

při reorganizaci TJ v Hodoníně byl náš oddíl začleněn do nově utvořené TJ Sigma Hodonín. Od této doby je předsedou oddílu p. Vojtěch Kopeček a do výboru oddílu přišli noví 

členové (Klouparová, Hrušecký, Vítek, Schwarz, Motal).
Začátky byly, dá se říct, rozpačité. Organizace nové jednotky se tvořila za pochodu a trvalo nějakou dobu, než se skloubila práce našeho oddílu a výboru TJ.
Oddíl má v roce 1980 již 189 členů, z toho 80 registrovaných, 20 aktivních rozhodčích a 13 aktivních trenérů. V tomto roce odchází od nás do SVS Sparty Praha úspěšná závodnice, přebornice republiky Květa Dobrovolná a oddíl navazuje spolupráci s oddílem Sparty Praha, který nám vypomáhá i materiálně. Je škoda, že spolupráce trvala jen 2 roky. Do trenérské práce se aktivně zapojili p. Boček a p. Šindar.

Rok 1980 byl rokem spartakiády a díky tomu, že se na našem stadioně pořádala okresní spartakiáda, pohnuly se práce na dokončení stadionu trochu dopředu. Přesto jsme se ani v tomto roce ještě nedočkali šaten a soc. zařízení. Oddíl kopané, se kterým jsme společně používali stadion, svým vlivem ve výboru TJ nevytvořil dobré podmínky pro spolužití na stadionu, choval se nadřazeně a tím znechucoval práci členů výboru oddílu atletiky. Také již 15 let činnosti oddílu v provizorních podmínkách nepřispívalo k rozvoji činnosti oddílu. Přesto dík dobré práci většiny členů výboru oddílu měl oddíl v roce 1981 evidováno 211 členů, 42 rozhodčích a v krajských soutěží bylo 11 družstev. V tomto údobí se vrátil do oddílu jeho bývalý závodník a funkcionář Rudolf Roučka, který dal dohromady partu vytrvalců. Její členové (Zimovčák, Varmuža, Bíla, Hromek a jiní) jsou jistotou v soutěži družstev mužů.

Koncem osmdesátých let z podnětu p. Měřínského a Kopečka se v oddíle vytvořila skupina nejmladšího žactva, kterou jsme nazvali SAP - sportovní atletická přípravka. Tímto vychováváme pro družstva žactva děti, které již v sobě mají základy atletického tréninku a chuť do závodění. A s dětmi přišli a přicházejí do oddílu i někteří rodiče, kteří v oddíle dodnes pracují (manželé Klouparovi, Motal, Juříková, Schwarz).
« na začátek

Rok 1982

byl určitým mezníkem v činnosti oddílu. V druhé polovině roku jsme se konečně dočkali částečného dokončení tribuny a přestěhovali jsme se do nových, pěkných šaten a mohli využívat 

prostorné soc. zařízení. Na stadion přišel nový správce a hospodář. Jejich výběr však nebyl zrovna šťastný; na stadioně toho mnoho neudělali, ale nám přidělali mnoho práce. V současné době je již tato situace vyřešena a věříme, že ke spokojenosti naší a k dobru celého areálu.
« na začátek

V roce 1983

má oddíl celkem 221 členů, z toho je 108 žáků a žaček, registrovaných závodníků je 78, rozhodčích máme evidováno 38, z toho 4 - 1. třídy, 7 - 2. třídy, 27 - 3. třídy; trenérů má oddíl celkem 18; z toho 2 - 2. třídy, 7 - 3. třídy, 9 - 4. třídy. Rozpočet oddílu na rok 1983 byl 55.000 Kčs. Družstvo žen je v krajské soutěži I., muži KP II., dorostenci v KP II., dorostenky v KP II., 2 družstva žaček a družstvo žáků ve sdruženém okresním přeboru. Předsedou oddílu je p. Kopeček Vojtěch, aktivními členy výboru jsou Antoš, Dobrovolný, Dřímal, Hrušecký, Chalupník, Motal, Mífek, Měřínský, Klouparová, Schwarz, Čermák. Z trenérů je třeba jmenovat Měřínského, Dřímala, Motala, Schwarze, Roučku, Škrobáka, Šerákovou, Kloupara, Šindara, Liščinského, Cetkovskou, Juříkovou a Hemzovou. Většina členů výboru včetně předsedy je také rozhodčími. Mimo něj jsou aktivní rozhodčí také Pláček, Cambal, Bílek, Dana Měřínská. Vedení družstev mají na starosti dr. Čermák, Květa Dobrovolná, Kopeček, Dřímal, Škrobák, Šindar, Juříková, Chalupník, Kloupar.


V roce 1983 oslavujeme 50 let organizované atletiky v Hodoníně.

Oslavu jsme rozložili do celého roku 1983. Byl zpracován roční program oddílu s výčtem akcí a odpovědnosti členů oddílu. Celkem uspořádal oddíl v roce 1983 na stadionu U Červených domků 23 akcí, kterých se zúčastnilo 2.220 závodníků. Úspěšné akce tohoto roku: okrskové a okresní kolo Poháru rozhlasu, okresní kolo Jubilejního poháru, krajské kolo Poháru rozhlasu, přebory základních škol, Memoriál Jardy Pelikána a Jardy Chromého, velmi zdařilý I. ročník Velké ceny Sigmy, okresní přebory všech kategorií, štafetový běh VŘSR. Zdařilou a propagačně úspěšnou akcí byla beseda s mistryní světa Helenou Fibingerovou, bronzovým diskařem Gejzou Valentem, nadějnou koulařkou Alenou Vitoulovou, trenérem a manželem Fibingerové Jaroslavem Šmídem a masérem mistryně světa p. Křížkem. 1. dubna 1983 byla slavnostně otevřena za účasti zástupců OV ČSTV vzorová Stezka zdatnosti, jejíž start a cíl je u vchodu na náš stadion. Stezka má délku 1.200 m a je značena tabulkami po 50 m, má k dispozici brožuru pro všechny věkové kategorie a kroniku Stezky.
V tomto jubilejním roce vyvrcholilo naše 6leté soutěžení o titul Vzorný oddíl. V listopadu na veřejné obhajobě jsme dokázali, že jsme splnili všechny naše soutěžní závazky a obhájili jsme titul Vzorný oddíl 1. stupně jako první oddíl v okrese.
« na začátek

V roce 1984

jsme pokročili v dokončování sektorů - byly zabetonovány podklady na sektorech 

výšky, tyčky a dálky, vybudováno nové vržiště kladiva a disku na škvárovém hřišti. Také díky TJ jsme oblékli naše závodníky do nových dresů s emblémem Sigmy a současně vytvořili u všech družstev samosprávy. Stezka zdatnosti byla opatřena novými značkami. Máme 8 přeborníků kraje, 10 druhých a 16 třetích míst. Družstvo mužů je přeborníkem kraje. Osvědčují se mladí závodníci Tomáš Dřímal, Zdeněk Lípa, Marek Panáček, Zorka Lípová, Petra Rybová, Květa Dobrovolná, Alois Zapala. Pořádali jsme krajský přebor žactva a Pohár rozhlasu. Jsou ustaveny 3 atletické kroužky na školách a díky Měřínskému, Klouparové a Kopečkovi ustavena sportovní atletická přípravka nejmladšího žactva - SAP. Byla zahájena družba s Kolerájem Katovice a Olkusz z Polska. Získali jsme 155 výkonnostních tříd a překonali 116 oddílových rekordů. Oddíl čítal 231 členů, z toho 84 registrovaných. Majetek oddílu činil 51.132 Kčs a vydání 70.182 Kčs.
« na začátek

Rok 1985

byl rokem spartakiády a díky konání okresní spartakiády na našem stadioně se hodně udělalo i pro sektory. Byla rekonstruována dráha, pořízeny překážky na steepl a položen na všechny sektory Japex. Ke 40. výročí osvobození Hodonína jsme uspořádali ohňovou štafetu městem. Výkonnostně jsme se zlepšili. Družstvo mužů bylo v KP I. na 2. místě, ženy byly 7., dorostenci 3., stejně jako žáci a žačky. Na přeborech ČSSR získal Panáček v běhu na 800 m 1. místo, stejně jako Kulíšek ve výšce a Iva Dlabolová byla na 800 m druhá. Pro žactvo a dorost jsme uspořádali 10denní soustředění na Radějově, kde jako trenéři působili Ing. Dlabola, Hromek, Sobotka, Boček.

Výbor oddílu: Antoš, Bůžek, Herzán, Hrdý, Hrušecký, Chalupník, Kopeček, Klouparová a Schwarz. Oddíl měl 222 členů a vydání 155.000 Kčs.
« na začátek

V roce 1986 byly schváleny koncepční cíle oddílu do r. 1990, dokončeny obrubníky na dráze, vyhlášena atletická liga mládeže se zaměřením na získávání rodičů pro práci v oddíle.
Největší pořádanou akcí byl Mírový běh - štafeta přes 19 obcí okresu Hodonín za účasti 3900 běžců. Z dalších akcí to bylo semifinále kraje žáků, krajské kolo Poháru rozhlasu, přebor kraje žáků, Memoriál Jardy Pelikána a Chromého a II. ročník Velké ceny Sigmy. Družstvo mužů bylo v kraji třetí, ženy druhé a dorostenci se stali přeborníky kraje. Na přeborech ČR byl Panáček na 800 m první, stejně tak se stal přeborníkem ČSSR. Iva Dlabolová získala na ČR druhé místo a Tomáš Dřímal čtvrté. Do družstva kraje byli nominováni: Džuba, Polláková, Panáček a Dlabolová. Na ZŠ Červené domky byla nově ustavena zájmová třída pro atletiku. Byl vybudován nový kryt na výšku a klec na disk.
Oddíl má 232 členů, z toho 88 registrovaných, majetek 105.463 Kčs. Sezona 1986 byla zakončena na táboře v Osvětimanech.
« na začátek

V roce 1987

jsme dostali nové doskočiště na tyčku a díky Ing. Dlabolovi a p. Škrobákovi byly instalovány u tyčky nové stojany. Započalo se s budováním vržiště na kladivo v prostoru vedle fotbalového hřiště. Zničené značení Stezky zdatnosti bylo nahrazeno turistickými značkami. Vybudována nová propagační skříňka v podchodu u autobusové zastávky. Byla vyhlášena pro ZŠ Pionýrská atletická liga mládeže - PALM s dobrou společenskou úrovní. V soutěži jsou stále 2 družstva mužů, ale výkonnost všech závodníků klesá; muži v KP 4. místo, ženy, dorostenci a žactvo 6. místo. Na M ČSR bylo 9 našich závodníků. Dřímal Tomáš na 60 a 150 m první, Dlabolová první na 400 m a Panáček třetí na 800 m. Na M ČSSR byli tři závodníci - Dlabolová druhé místo. Nositelů VT máme 252. Nejúspěšnější muži - Hanáček, Čuboň, Vendolský; ženy - Polláková, Dlabolová; dorostenci - Pešák, Džuba, Sovek. Do TSM jsou zařazeni Panáček, Polláková, Slaměná, Černá, Ulrichová. Na ZŠ jsme ustavili 11 atletických kroužků - 260 žáků a žaček s trenéry Kopeček, Zlámalová, Šmýd, Maděryč, Modlová. Jsou ustaveny specializované skupiny: sprinty - Lípa, skoky - Škrobák, tratě - Roučka, dorostenci - Hošek, Vinklárek, Novák, dorostenky - Měřínský, Dlabola, Pešák st., žáci - Dřímal, žačky - Jelínek, Okénková. Pořádali jsme 34 závodů s účastí 4.070 závodníků a 544 rozhodčích. Byla uspořádána celooddílová besídka s diskotékou. PALM soutěží o pohár předsedy MěNV Hodonín. Oddíl má 237 členů - 107 registrovaných; výdaje jsou 38.325 Kčs, předsedou oddílu je Jaroslav Chalupník.

« na začátek

V roce 1988

je náš oddíl z 54 oddílů v kraji na 6. místě, v rámci ČSSR na 29. místě ze 329 oddílů. Výkonnost se zlepšila, muži jsou v KP druzí a ženy postoupily do kvalifikace o I. NL a byly čtvrté zásluhou závodnic Šímové, Lípové, Dlabolové, Záděrové pod vedením Petra Šímy a trenérů Lípy, Dlaboly a Měřínského. Dorostenci v NL družstev obsadili 4. místo v ČSSR. Na soupisce je 36 mužů, 37 žen, 33 dorostenců. Za přispění Hoška a Vinklárka se zdárně rozvíjí atletika na SOU stavebním J. Černého. Na Istropolitáně v Bratislavě byl Slezák na 1500 m čtvrtý, Palkovič na 3000 m třetí, Třešek na 300 m čtvrtý a Petra Šímová na 100 m př. šestá. Do trenérské práce se zapojuje Antonín Slezák. Uspořádána beseda s Kocembovou a Daňkem, při které jsme obhájili bronzovou plaketu jako první oddíl v okrese. Stagnuje počet rozhodčích, z nichž jsou nejagilnější Dobrovolný, Herzán, Hrdý, Antoš, Kopeček, Sedlák, Schwarz, Plaček, Klouparová, Symerský. V atletických kroužcích na školách trénuje 260 žáků a žaček a 26 dorostenců. Na přeboru ČSSR: Dřímal první na 100 m a 200 m a třetí v desetiboji, Panáček na 800 m třetí, Pavlů šestý. Přeborníky kraje jsou Tomáš Dřímal, Panáček, Stanzl, Šímová, Lípová, Lorenz, Dlabolová, Zapala, Vendolský a Bartál. Zhotoveny nové integrované stopky (Popelka) a větroměr (Dlabola). K vánocům byly uspořádány besídky.

« na začátek

V roce 1989

byli nejlepšími sportovci okresu Hodonín vyhlášeni Šímová, Hromek, Tomáš Dřímal a Bartál. Nejlepším trenérem okresu Miroslav Škrobák. Každý náš registrovaný závodník (131) je nositelem VT. Získali jsme na přeborech kraje 60 medailí, z toho 18 zlatých, na přeborech ČSR 5 medailí - z toho 3 zlaté (Dřímal) a na Mistrovství ČSSR byl Dřímal zlatý. Oddíl uspořádal celkem 37 závodů, při nichž rozhodovalo průměrně 17 rozhodčích. Muži postupují do II. NL, ženy v I. lize neuspěly, přestože na soupisce bylo 30 závodnic. Dorostenky s 26 závodnicemi obsadily 4. místo. Družstvo žáků posíleno 2 závodníky z Čejkovic vyhrálo krajskou soutěž spartakiádního poháru. Štafeta žáků byla v ČSR druhá. Zdeněk Lípa buduje skupinu sprintérů, z nichž úspěšní jsou Měřínský Tomáš, Norbert Tuša a Zorka Lípová. Dobře si vede také skupina běžců pod vedením Roučky a Slezáka. Oddíl má 255 členů, majetek 139 tisíc a náklady 112.355 Kčs, z toho nám dala TJ 67.055 Kčs.

« na začátek

Rok 1990

byl dosud nejúspěšnějším rokem oddílu. Měli jsme 3 družstva v NL, udrželi jsme kvalitu výkonů v okrese a kraji a na přeborech ČR získali více medailí než dříve (na ČR 7 medailí - z toho 1 zlatá, na ČSSR 7 medailí - z toho 3 zlaté). Zasloužili se o ně Dřímal, Bartál a štafeta 4 x 100 m ve složení Varmuža, Hortvík, Koplík, Kuja. Na přeborech kraje 27 medailí, z toho 6 zlatých, na okrese 85 medailí, z toho 36 zlatých. Družstvo žen pod vedením Petra Šímy bylo v II. NL na čtvrtém místě. V atletických třídách na ZŠ Č. domky zapojeno 55 žáků a 36 žaček. Mladší žačky zvítězily v Poháru rozhlasu v okrese a kraji a na ČSSR obsadily 3. místo. Od ÚV ČAS jsme dostali nové překážky (64) a zakoupili sítě na klece disku. Začíná se zhoršovat povrch japexu u výšky. Náklady jsou 122.642 Kč a z toho dotace TJ 7.973 Kč. Daří se získávat sponzory. Na VČS bylo 64 členů, předsedou je Jaroslav Chalupník.

« na začátek

V roce 1991
pracoval výbor oddílu v tomto složení: Češka, Dřímal, Antoš, Chalupník, Lípa, Měřínský, Slezák, Symerský, Šána, Schwarz, Syrná, Zlámalová. Předsedou je Zdeněk Měřínský. Družstvo žen soutěží v I. lize a výkonnostně se začíná prosazovat Petra Šímová. Pro družstvo získává 142 bodů před Zorkou Lípovou s 84 body a Petrou Ulrichovou s 51 body. Vedoucím družstva je Petr Šíma, trenérem Zdeněk Lípa. U družstva mužů začíná spolupráce s VTJ. K 1. 7. byli do Hodonína převeleni dobří atleti a družstvo získává na výkonnosti, ale také materiálně a finančně. V prosinci 1991 byl uspořádán 1. ročník běhu Hodonín - Skalica pod patronátem primátora Skalice a starosty Hodonína. Družstvo dorostenců bylo až do 5. kola na 1. místě. Páté kolo prohrálo pro poruchu autobusu. Zlepšuje se spolupráce s Čejkovicemi. Za nás hostovalo 9 žáků z Čejkovic. Trenérů máme jednoho I. třídy, 6 - II. třídy a 14 - III. třídy. Rozhodčích je 61, z toho Ústřední - 1, I. třídy - 2, II. třídy - 12 a III. třídy - 46. Oddíl má 257 členů, z toho 129 registrovaných.
« na začátek

Rok 1992

přestože oddíl zaznamenal zvýšení počtu žactva o 42 členů, byl kritický s ohledem na funkčnost výboru. Do července neměl výbor předsedu a agendu táhl M. Antoš. V červenci byl zvolen předsedou bývalý reprezentant v hodu oštěpem Zdeněk Adamec a do tréninkového procesu se zapojuje p. Fukalová. Družstvo mužů doplněné vojáky postupuje do II. ligy. Ve sportovních třídách na ZŠ Červené domky je zapojeno 110 žáků díky pochopení ředitele p. Šány. 

Také spolupráce s SOU stavebním přes Jirku Vinklárka je velmi účinná. Tento rok však zaznamenáváme pokles účastníků a škol na Poháru rozhlasu a Středoškolském poháru. Velmi zdařilá byla beseda a autogramiáda s olympijským vítězem Janem Železným v přeplněném sále Domu mládeže. Na běhu Hodonín - Skalica bylo 65 závodníků. Dařilo se získat sponzory, kteří oddílu dali 135.550 Kč, z toho Slokov 68.450 Kč. Výdaje dosáhly 157.442 Kč. Vandalismus se nevyhnul ani našemu oddílu. Máme zdemolováno vržiště na kladivo a část plotu kolem.
« na začátek

V roce 1993

jsme slavili 60 let založení organizované atletiky v Hodoníně. Oslavy byly rozděleny do celého roku a výsledky jsou dobré. V čestné listině jižní Moravy je oddíl 9x, v rekordní listině muži 7x, ženy 3x. V tabulce výkonů JM jsou mužské složky 77x, ženské 63x a v pořadí oddílů v oblasti jsou muži na 7. místě ze 36 oddílů a ženy čtvrté z 31 oddílů. Přeborníci Moravy jsou Šímová 2x - 100 a 400 m př., Galamboš v chůzi, Adamec v oštěpu, Rízek v chůzi. Na přeborech ČR byl Rízek první v chůzi na 3 km a Šímová třetí na 100 m př. Nejlepšími sportovci okresu vyhlášeni Šímová, Rízek a trenér Slezák. Petra Šímová poprvé reprezentovala ČR (trenér Lípa). Družstvo mužů dosáhlo historického úspěchu, když se probojovalo do I. ligy a ženy obsadily v I. lize třetí místo, stejně tak dorostenci a junioři. Oddíl uspořádal 25 závodů za průměrné účasti 16 rozhodčích. V poháru rozhlasu 3 družstva ZŠ ČD zvítězila a čtvrté bylo na druhém místě. Poháry a ocenění převzala družstva na besedě za účasti Ministerstva školství, Českého rozhlasu, starosty Hodonína a zástupců ČAS. Zdařilá byla také beseda a autogramiáda s olympionikem Robertem Změlíkem.

V roce 1993 dochází k rozchodu s VTJ, který měl dopad na výkonnost a ekonomiku družstva mužů.
Bylo vybudováno nové vržiště na disk na pravé straně stadionu a na obě ochranné klece disku zakoupeny textilní sítě. Díky dotaci MěÚ Hodonín jsme mohli koupit kompletní doskočiště na skok do výšky. Naproti tomu jsme ale museli likvidovat vandaly zničené vržiště na kladivo. Po dlouholeté práci odchází Rudolf Roučka do AK Junior Holíč a skupinu běžců přebírá Pavel Bíla. Díky pochopení vedení ZŠ ČD (řed. p. Šána) se dále rozvíjí spolupráce se sportovními třídami pod vedením trenérů Slezáka, Andrýska, Češkové, Staňkové a Lípy. Náklady oddílu činí 369.305 Kč, od sponzorů jsme dostali 207.000 Kč, z toho 53.500 Kč od MěÚ Hodonín. Vedením oddílu byl pověřen Miroslav Antoš.
« na začátek

V roce 1994

dosáhlo družstvo žen dosud nejlepšího umístění a probojovalo se do kvalifikace o extraligu, kde získalo 3. místo, takže prakticky se umístilo v rámci ČR na 11. místě. V souvislosti s kvalifikací jsme byli pověřeni uspořádáním druhého kola za účasti družstev K. Vary, Čáslav, Jablonec, Zlín, Č. Budějovice a Hodonín. Kolo bylo hodnoceno i ÚV velmi dobře. Poprvé jsme použili elektronickou časomíru z Bratislavy. Šímová se dále dobře prezentuje a zůstává v širším reprezentačním kádru ČR. Družstvo mužů po odchodu vojáků sestupuje do II. ligy. Na mistrovstsví ČR získávají Galamboš v chůzi zlato, Šímová stříbro na 100 m př., Toman stříbro v chůzi a Kalábek stříbro na 1500 m překážek. Ve výkonnosti je oddíl na 18. místě v oblasti ze 65 oddílů. Nejlepšími sportovci okresu jsou vyhlášeni Petra Šímová, Pavla Sichová, Jaromír Kalábek a trenér Lípa. Souběžně se Šímovou se začíná uplatňovat ve sprintu Pavla Sichová. Při našem oddílu bylo ustaveno Centrum talentované mládeže (CTM) pod vedením Zdeňka Lípy. Mezinárodního běhu Hodonín - Skalica se zůčastnilo 172 závodníků. Za dlouholetou závodní činnost byl v okrese oceněn Vladimír Varmuža. Začíná se projevovat kritický stav japexu na výšce a krytu na tyčce. Od sponzorů jsme získali 148.152 Kč, náklady byly 276.891 Kč.

« na začátek

V roce 1995

je družstvo žen první na Moravě a páté v ČR. Naproti tomu pokračují muži v útlumu a sestupují z II. ligy. Stejně tak je mírně na ústupu žactvo. Dorost pod vedením Jiřího Vinklárka je ve finále ČR. Zvýšil se počet medailistů na přeborech ČR - Šímová zlato na 100 m př. a 200 m hladkých, Kesnerová zlato na 100 m, stejně tak Sichová zlato na 100 m. Štafeta Sichová, Procházková, Kesnerová a Šímová byla zlatá. Dále získali bronz Kesnerová, Sichová, štafeta žáků Kalábek, Jurenka, Koller, Holomčík. Bronzový je Jan Rabušic v kouli. Šímová a Sichová jsou v reprezentaci. Oddíl je ve výkonnosti v oblasti na 18. místě ze 62 oddílů. Mužské složky jsou 12., ženské 17.

Rok 1995 byl velmi kritický po finanční stránce a to díky dotaci MěÚ Hodonín koncem roku skončil dobře. Stále více se projevuje destrukce japexu u výšky a začíná již také u dálky. Požádali jsme o dotaci na obnovu japexu na ÚVV ČAS, který byl oblastním výborem v Brně doporučen. Předsedou oddílu je Miroslav Antoš.
« na začátek

V roce 1996

se přes veškeré úsilí o získání sponzorů pro prvoligové družstvo žen nepodařilo do začátku sezony získat potřebné finanční prostředky a proto jsme byli nuceni družstvo žen z 1. ligy odhlásit. Ostatní družstva se v soutěži umístila takto: muži ve skupině 2. místo, na Moravě celkové 6. místo; dorostenci 3. místo na Moravě; žáci starší ve skupině

čtvrtí; žačky starší ve skupině 1. místo, v semifinále Moravy 5. místo; žáci mladší ve skupině a v oblastním finále byli první, ve finále Moravy 2. místo; žačky mladší ve skupině byli první, v semifinále třetí, ve finále Moravy 7. místo. Na okresních přeborech jsme získali 125 medailí (z toho 50 zlatých); na Mistrovství Moravy a Slezska jsme získali 9 medailí (z toho 3 zlaté - v ženách Šímová - 400 m př., v dorostu Kalábek - 2 km př. a štafeta 4 x 400 m ve složení Kalábek, Franta, Jurenka, Škrobák). Na mistrovství ČR vybojovala zlato žákyně Procházková na 150 m, stříbro dorostenec Kalábek v běhu na 2 km př., juniorka Sichová v běhu na 100 m, junior Rízek v chůzi na 10 km a v ženách tradičně Šímová na 100 m př. V bodovém hodnocení zisku medailí na Mistrovství Moravy a ČR jsme obsadili v rámci celé Moravy pěkné 9. místo ze 34 hodnocených oddílů. Nejúspěšnější závodnicí byla Petra Šímová, která reprezentovala ČR na Evropském poháru B. Zaběhla 400 m př. za 57,83 s - 3. místo, tímto časem vytvořila nový krajský rekord. V celoročních tabulkách byla na této trati nejlepší v ČR; na mezinárodním mítinku Trento Itálie 400 m př. - 58,75 s - 4. místo; na mezin. mítinku v Itálii 400 m př. - 59,3 - 3. místo; na PMEZ v Miláně 400 m př. - 58,64 s - 5. místo. Také Pavla Sichová vstoupila úspěšně do reprezentace na mezinárodním utkání juniorů - 100 m - 12,01 s - 1. místo a zúčastnila se také mistrovství světa juniorek v australském Sydney. Svými výkony se do reprezetace dostal junior Jaromír Kalábek a dorostenka Lucie Procházková. Tito reprezentanti jsou svěřenci trenérů Lípy a Slezáka. Úspěšné bylo okresní kolo Poháru rozhlasu, které se pro velký zájem škol pořádalo ve dvou dnech za účasti 62 družstev z 19 škol. Méně úspěšný byl Středoškolský pohár - 12 družstev. Finanční situace díky dotaci MěÚ Hodonín byla dobrá - náklady celkem 347.218 Kč. Nedaří se získat prostředky na rekonstrukci sektorů, které jsou v havarijním stavu. Dobře pracuje Centrum talentované mládeže pod vedením Z. Lípy. Pro reprezentanty se uskutečnilo soustředění v Jeseníkách. Předsedou oddílu je Petr Šíma.
« na začátek

V roce 1997

bylo v oddíle evidováno: muži - 40, z toho 29 registrovaných, ženy - 12/7, junioři - 25/20, juniorky - 4/2, dorostenci - 15/15, dorostenky - 10/10, starší žáci - 38/30, starší žákyně - 31/25, mladší žáci - 39, mladší žákyně

- 26, přípravka - 27. Celkem měl oddíl v roce 1997 267 členů - z toho 138 registrovaných, rozhodčích 52 (Ú-1; I-2; II-12; III-37), trenérů pracovalo 15 (I-1; II-5; III-9). Na M ČR uspěli: dorostenci - Galamboš Jiří chůze 5 km - 2. místo a Kalábek Jaromír 800 m - 7. místo, dorostenka Procházková Lucie 200 m - 6. místo a žena Sichová Pavla 60 m - 8. místo.
Na mistrovství Moravy a Slezska jsme získali 5 prvních míst (2x Šímová Petra, 2x Procházková Lucie, štafeta 4 x 40
0 m), druhé a třetí místo obsadili nadějný Lukáš Lípa a Radim Matyáš. Na MMaS v hale se naši závodníci umístili 6x do 10. místa. Na přeborech okresu na dráze získal náš oddíl 19 zlatých, 17 stříbrných a 14 bronzových medailí. Velkou smůlu měla naše jediná reprezentantka Petra Šímová, kterou zranění nohy vyřadilo na celou sezónu. Velmi úspěšný byl mezinárodní silniční běh Skalica - Hodonín, na kterém se náš oddíl také podílel. Družstvo mužů v divizi skončilo na 2. místě a ze semifinále odstoupilo pro nedostatek financí. Junioři byli druzí na Moravě a v rámci ČR se umístnili na 6. místě. Dorostenky skončily na 8. místě, starší žákyně skupinu vyhrály, v semifinále obsadily šesté místo. Žáci starší skupinu vyhráli a taky v semifinále skončili šestí. Mladší žákyně a žáci svoje skupiny vyhráli a v oblastním finále žáci skončili třetí a žákyně šesté.
V polovině roku 1997 valná hromada TJ Sigma Hodonín zrušila TJ a náš oddíl byl zaregistrován pod novým názvem - Atletický klub Hodonín . Předsedou klubu zůstává p. Petr Šíma a pokladnu převzala paní Alena Syrná.

Stadion U Červených domků přebírá od TJ Sigma město Hodonín a správcem stadionu je p. Rostislav Blata.
« na začátek

Do roku 1998

vstupuje Atletický klub Hodonín s 260 členy - z toho 165 registrovanými. Na jaře se podařilo díky velké aktivitě předsedy klubu p. Šímy a trenéra Lípy zajistit ve spolupráci s MěÚ Hodonín, ČSTV a ČAS položení nových umělohmotných povrchů na technické sektory a vybudovat novou ochrannou klec na kladivo, včetně sítě z umělé hmoty. Spolupráce klubu s vedením stadionu se také zlepšila díky tomu, že předseda klubu se stal zaměstnancem stadionu.

Hodnocení činnosti oddílu a výkonů roku 1998 je radostné. Na přeborech okresu jsme získali 67 % všech medailí. Na Mistrovství Moravy a Slezska (na dráze i v hale) vybojovali naši závodníci 13 zlatých, 5 stříbrných a 3 bronzové medaile. Úspěšné starty našich závodníků na MČR přinesli našemu klubu zisk 5 zlatých, 3 stříbrných a 4 bronzových medailí. Na jejich zisku se podíleli: Veronika Medusová, Lucie Procházková, Michaela Slezáková, Lukáš Lípa, Jaromír Kalábek, Milan Franta, Vítězslav Veselý, Martin Komloš, Lukáš Toman, Michal Rapant a Radim Matyáš. Tolik medailí jsme ještě nikdy nezískali. Dík za to patří závodníkům a taky trenérům Lípovi, Slezákovi, Bílovi a Škrobákovi. Pro žákovská družstva byla velkým přínosem spolupráce s trenérem TJ Kordárna - p. Spazierem. V soutěžích družstev zůstavají muži v divizi, junioři byli čtvrtí na Moravě, žáci starší byli čtvrtí na Moravě a šestí v ČR, žákyně starší čtvrté na Moravě, žáci mladší obsadili 5. místo a žákyně mladší 6. místo na Moravě. Velmi úspěšnou akcí klubu bylo pořádání Mistrovství České republiky v chůzi na okruhu v ulicích Hodonína. Vydařil se také Memoriál Jardy Pelikána ve sprinterském trojboji za účasti reprezentantů ČR (Morkes, Bohman, Mužík, Gombala). Po roční přestávce vynucené zraněním se na dráhu úspěšně vrátila Petra Šímová a pomohla USK Praha ke druhému místu v ČR a UK Bratislava k postupu do PMEZ. Velmi úspěšnou sezonu měl i jediný mužský medailista z mistrovství ČR Radim Matyáš, když dokázal vybojovat na mistrovství Evropy policejních složek skvělé čtvrté místo.
Po stránce finanční se díky dotaci od MěÚ Hodonín podařilo zajistit činnost klubu.
« na začátek

V roce 1999

oddíl pokračoval v dobře zaběhnuté strategii s výhledem na další práci a zejména s vybudováním umělého povrchu na stadionu U Červených domků. Hodnocení činnosti oddílu a výkonů roku 1999 je opět na velmi dobré úrovni. Na MMaS na dráze vybojovali naši závodníci celkem 6 medailí. Na těchto medailích se podíleli Petra Šímová, Lukáš Lípa, Vítězslav Veselý, Pavla Andrýsková a Michaela Slezáková. V soutěži družstev družstvo mužů postoupilo ze skupiny do finále divize, kde zvítězilo a zajistilo si tak postup do II. ligy mužů. Družstvo mladších žáků a žákyň vybojovalo prvenství v okresních soutěžích. Starší žáci postoupili do finále MMaS, kde skončili na osmém místě. Starší žákyně se umístily v semifinále na 4. místě, pouhých 5 bodů od finále. Největší radost byla z umístění družstva dorostenců, kteří vybojovali v Mistrovství České republiky družstev vynikající šestou příčku. V celkovém hodnocení za rok 1999 v rámci Moravy a Slezska všech kategorií se oddíl umístil na 13. příčce.

Po stránce finanční se začíná zlepšovat finanční situace zejména s nástupem p. Zdeňka Lípy na post manažera klubu.
« na začátek

V roce 2000

vstupuje Atletický klub Hodonín do sezóny zejména s vědomím zajištění výstavby nové dráhy ve spolupráci s dalšími subjekty, tedy zajištění sdružených prostředků na výstavbu. Tento úkol se stává prioritou celého klubu. Na halovém MMaS jsme získali celkem 4 zlaté medaile. Na jejich zisku se podíleli: Lukáš Lípa, Pavla Andrýsková, Lukáš Svoboda a Ondřej Něnička. Halové Mistrovství České republiky přineslo zisk dvou stříbrných medailí zásluhou Pavly Andrýskové na 60 m a Lukáše Lípy v dálce. Na otevřené dráze při MMaS získala celkem dvě zlaté medaile Pavla Andrýsková (100 a 200 m). Na Mistrovství České republiky na otevřené dráze získali dvě bronzové medaile Pavla Andrýsková (100 m) a Vítězslav Veselý (oštěp). Atletický klub se podle zisku medailí z MČR umístil na 21. místě klubových moravskoslezských tabulek. Družstva podala svůj standardní výkon a nijak nevybočila ze své výkonnosti. Mladší žáci v oblastním finále Jihomoravského kraje byli druzí a mladší žákyně vybojovaly šestou příčku. Starší žáci ve finále MMaS obsadili sedmou příčku a starší žákyně bohužel nepostoupily ze své skupiny. Družstvo juniorů skončilo v MMaS na šestém místě. Muži po loňském postupu vybojovali ve druhé lize druhé místo. Po stránce finanční družstvo nemělo problémy s činností.

« na začátek

Do roku 2001

vstupuje Atletický klub Hodonín s vědomím toho, že díky zajištění sdružených prostředků od Městského úřadu Hodonín, Českého atletického svazu, ČSTV a sponzorů bude započata výstavba umělého povrchu na stadionu U Červených domků. Po létech se dočkají hodonínští atleti vylepšení podmínek pro přípravu, ale také k pořádání závodů na úrovni Mistrovství České republiky, mezistátních utkání atd. I přes problémy s tréninkovou činností spojenou s výstavbou nového oválu hodonínští atleti dosáhli vynikajících výsledků. Na MMaS v hale získali 3 zlaté medaile. Na jejich zisku se podíleli Pavla Andrýsková na 60 a 200 m a Zuzana Haunoldová v kouli. MMaS na otevřené dráze - dvě zlaté medaile (Michal Svoboda- kladivo, Pavla Andrýsková 100 m). Na Mistrovství České republiky v hale získal Lukáš Lípa 1. místo ve skoku dalekém a dvě stříbrné medaile získala Pavla Andrýsková v bězích na 60 a 200 m. MČR na otevřené dráze - dvě stříbrné medaile (Lukáš Lípa ve skoku dalekém a Pavla Andrýsková na 100m). Nemožnost plné přípravy se projevila v umístění jednotlivých družstev v klubových soutěžích. Ani mladší ani starší žactvo nepostoupilo do dalších bojů ze základních skupin. V Mistrovství Moravy a Slezska družstev juniorů se družstvo AK umístilo na 5. místě. Družstvo mužů bojující v druhé lize obsadilo druhé místo. Díky vybudování tartanového povrchu se již všichni těší na nastávající sezónu a výborné tréninkové i závodní podmínky.

« na začátek

Do roku 2002

vstupuje Atletický klub Hodonín se základnou čítající 450 členů a dobrým pocitem z prakticky nově vybudovaného stadionu. Díky výstavbě dráhy se zlepšil také stav některých sektorů. Dá se tedy říci, že klub vstupuje do nové éry svého působení. Poděkování za výstavbu dráhy náleží zejména Městskému úřadu v Hodoníně, Českému atletickému svazu a za oddíl největší kus práce odvedli PaedDr. Antonín Slezák, Petr Šíma a Zdeněk Lípa. Nemožnost plné přípravy v předešlé sezóně se bohužel negativně projevila na výkonnosti zejména u družstev. Do finále MMaS nepostoupilo ani jedno mládežnické družstvo a družstvo mužů navíc sestoupilo z druhé ligy do divize. Musíme tedy sebekriticky konstatovat, že je to nejhorší sezóna za dlouhá léta. Na druhou stranu nám udělali radost jednotlivci. Dvojice atletů Pavla Andrýsková a Lukáš Lípa vybojovala medaile na MMaS v hale i na otevřené dráze, a to tři zlaté. Na Mistrovství České republiky v hale získal Lukáš Lípa zlatou medaili ve skoku dalekém a Pavla Andrýsková stříbrnou v běhu na 60m. Na otevřené dráze obhájila Pavla Andrýsková stříbrnou medaili z haly a Lukáš Lípa si o jednu příčku oproti hale pohoršil a vybojoval také druhé místo. Pro Lukáše Lípu to ovšem nebyl vrchol sezóny a vynikající výkony potvrdil startem a třetím místem na mezistátním utkáni ČR-Maďarsko- Slovinsko-Chorvatsko, ale především startem na juniorském Mistrovství světa v jamajském Kingstonu. Také díky těmto úspěchům získal Lukáš Lípa třetí místo v anketě Sportovec okresu a jeho trenér a otec Zdeněk Lípa v kategorii trenér roku zvítězil. V tomto roce byl Atletický klub pověřen pořádáním mezistátního utkání starších žáků a žákyň Česká republika – Slovensko, které se stalo prověrkou nově vybudovaného atletického oválu, ale i spolehlivosti a schopností funkcionářů a rozhodčích.

« na začátek

Rok 2003

byl opět úspěšný pro družstvo mužů, které po roční přestávce postoupilo zpět do druhé ligy. Na stadionu bylo uspořádáno celkem 18 akcí, které byly hodnoceny velmi kladně za připravenost. Pomalu, ale jistě se začíná projevovat zlepšení podmínek pro přípravu závodníků. Na MMaS v hale získali medaile tito závodníci: Lukáš Lípa druhé místo ve skoku dalekém, Jakub Kašík třetí místo na 300 m, Jiří Kubalák třetí místo na 400 m, Petr Široký první místo na 800m. Na MMaS na otevřené dráze získali závodníci AK celkem šest medailí, a to zlatou Lukáš Lípa ve skoku dalekém, Petr Široký na 800m, Matyáš Charvát ve skoku dalekém žactva. Stříbro získala štafeta na 3 x 300m ve složení Široký, Kašík, Schindler a bronzové medaile Jakub Kašík na 300 m a Jiří Schindler na 1 500 m př. Na Mistrovství České republiky v hale ukořistila štafeta na 3 x 300 m druhou příčku (Kašík, Široký, Schindler), a Petr Široký přidal cený kov stejné hodnoty i z běhu na 800 m. Na stejném mistrovství, ale pod otevřeným nebem jsme vybojovali dvě bronzové medaile, a to zásluhou Jakuba Kašíka v běhu na 300 m a štafety 3 x 300 m ve složení Kašík, Schindler, Charvát. V anketě Sportovec okresu Hodonín se díky stabilním a vynikajícím výsledkům v celé sezóně dočkali atleti AK náležitého ohodnocení. V kategorii sportovec okresu zvítězil dálkař Lukáš Lípa, v kategorii trenér roku zvítězila trenérská dvojce Antonín Slezák a Zdeněk Lípa, v kategorii talent roku Jakub Kašík, stejně jako v kategorii kolektiv mládež štafeta na 3 x 300 m žákyň. Po finanční stránce díky pomoci sponzorů a MěÚ Hodonín se podařilo zajistit činnost klubu.

« na začátek

Do roku 2004
vstupuje Atletický klub Hodonín s celkovým počtem 462 členů a díky dvěma rokům velmi dobré práce na poli pořadatelství akcí se nám dostává pocty a je nám přiděleno Českým atletickým svazem pořadatelství Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let. Klub se tohoto úkolu zhostil velmi dobře a po dva dny hostil v Hodoníně na 650 atletů a atletek z celé ČR. Díky přidělení této významné akce se podařilo opět zlepšit podmínky jak pro trénink, tak pro závody. Bylo pořízeno nové doskočiště pro skok vysoký včetně stojanů, klec pro hod kladivem včetně sítě a Českým atletickým svazem nám bylo přiděleno nové doskočiště pro skok o tyči. Díky těmto úpravám stadion plně odpovídá pořádání akcí tohoto významu. Celkové hodnocení této akce po ukončení bylo velmi kladné a bylo vizitkou dobré práce všech lidí podílejících se na přípravě. Hodnocení činnosti klubu v tomto roce je velmi dobré. Družstvo starších žákyň na MMaS obsadilo sedmou příčku, starší žáci skončili o dvě příčky hůře na devátém místě. Družstvo mužů obsadilo druhou příčku v II. lize. Na MMaS na dráze i v hale vybojovali naši závodníci celkem 8 medailí (5 stříbrných a 3 bronzové). Na těchto medailích se podíleli Lukáš Lípa, Věra Bochýnková, Jana Zetochová, František Hoffmann, Zuzana Gajdíková, Eliška Šímová a Lucie Krtičková. Na Mistrovství České republiky do 22 let konaném právě na domácím stadionu udělal svým výkonem a téměř vytvořením nového osobního rekordu Lukáš Lípa, který potěšil pořadatele, ale především diváky vítězstvím. Svoji výtečnou formu potvrdil i druhý den, kdy vytvořením okresního rekordu v trojskoku získal čtvrtou příčku, o pouhé dva centimetry od medaile. Další zlatou medaili na Mistrovství České republiky tentokráte staršího žactva získala teprve mladší žákyně Lucie Krtičková ve skoku vysokém. Za těmito vynikajícími výkony svých svěřenců stojí trenérská dvojce Zdeněk Lípa a Antonín Slezák. Díky těmto výsledkům se hodonínští atleti, trenéři a pořadatelé akce Mistrovství ČR dočkali ocenění v anketě Sportovec okresu Hodonín. Lukáš Lípa se letos po loňském vítězství dočkal druhého místa v kategorii sportovec okresu. Trenér a otec Lukáše Lípy Zdeněk Lípa v kategorii trenér okresu zvítězil a Lucie Krtičková byla ohodnocena titulem talent roku. Již mnohokrát zmiňovaná akce Mistrovství ČR do 22 let byla vyhlášena jako nejlepší akce pro rok 2004.
« na začátek

V roce 2005

Atletický klub pokračuje ve své velmi dobré práci a po zkušenostech s předešlého roku je mu přiděleno již podruhé pořadatelství mezistátního utkání Česká republika – Slovensko starších žáků a žákyň. Významné je toto utkání zejména proto, že ve státní reprezentaci této věkové kategorie je AK zastoupen pěti závodnicemi, a to Lucií Krtičkovou, Martinou Schmidovou, Eliškou Šímovou, Petrou Koryčánkovou a Sylvou Škabrahovou. V tomto roce se ukázala zejména dobrá spolupráce mezi AK a specializovanými sportovními třídami při ZŠ U Červených domků Hodonín vedenými PaedDr. Antonínem Slezákem, vedoucím trenérem sportovních tříd, a Zdeňkem Lípou, trenérem. Tento rok přinesl zejména v oblasti výsledků vynikající výkony a stal se nejúspěšnějším v historii klubu. Na MMaS v hale i na otevřené dráze bylo získáno celkem 14 medailí, a to 7 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové. O zisk těchto medailí se zasloužili Lukáš Lípa, Věra Bochýnková, Martina Schmidová, Lucie Krtičková, Sylva Škabrahová, Petra Koryčánková, Eliška Šímová. Na Mistrovství České republiky v hale získala zlatou medaili Lucie Krtičková ve skoku vysokém a stříbrnou medaili Martina Schmidová na 150 m. Na MČR na otevřené dráze navázaly závodnice AK na skvělé výsledky z haly a získaly 4 medaile. Lucie Krtičková dokázala obhájit titul z haly ve výšce, Martina Schmidová si o jednu příčku pohoršila a získala v běhu na 150 m bronzovou medaili. Vynikajícími výkony se blýskly obě štafety, které dokázaly na tratích 4 x 60 m a 3 x 300 m získat tituly mistryň ČR. V této sezóně se konaly další závody celorepublikového charakteru. Jeden z nich byla i Druhá olympiáda s Orbitem pro děti, na které se závodníci AK neztratili, ba naopak štafeta 4 x 60 m dokázala překonat český rekord výkonem 29,73 s v sestavě Krtičková, Šímová, Schmidová, Koryčánková. Individuální medaili pak získala Martina Schmidová v běhu na 150 m, která doběhla na druhém místě. Hodonínské atletky závodily i za hranicemi státu. Na Světových hrách mládeže konaných v Hamburku dokázala Martina Schmidová na pro žákyně netradiční trati 100 m vybojovat druhé místo a vynikající formu potvrdila i Lucie Krtičková. Ve skoku vysokém nenašla konkurenci a zvítězila. Na již zmiňovaném mezistátním utkání konaném na domácím stadionu dosáhla štafeta 4 x 60m na vítězství, v jednotlivých disciplínách získala Martina Schmidová stříbro na trati 150 m, Lucie Krtičková taktéž stříbro ve skoku vysokém a Sylva Škabrahová pomohla štafetě ČR na 3 x 300 m taktéž ke stříbrné medaili. Na mezinárodním poli se ukázal i Lukáš Lípa. V izraelské metropoli získal páté místo na Mezinárodním mistrovství Izraele ve skoku dalekém a o týden později čtvrtou příčku v téže disciplíně na Maccabiah games v nabité konkurenci závodníků z celého světa. Skvělé umístění dovršil s reprezentační štafetou 4 x 100 m, které dokázala získat bronzovou medaili za domácí štafetou Izraele a vítěznými Poláky, před štafetami USA a Kanady. Úspěšná byla také družstva na MMaS. Starší žákyně obsadily 3. místo, starší žáci 8. místo, na Mistrovství ČR žákyně dosáhly na 8. místo. Družstvo mužů obsadilo šestou příčku v II. lize. Díky plodné sezóně se opět atleti objevili v anketě Sportovec okresu Hodonín, kde první příčky obsadili: trenér roku Antonín Slezák, talent Martina Schmidová a kolektiv mládeže štafeta 4 x 60 m starších žákyń za jejich český rekord. Poprvé s objevila i anketa sportovec města Hodonína, kde titul získali Lukáš Lípa v kategorii muži, Lucie Krtičková v kategorii žákyně a Zdeněk Lípa v kategorii trenér.

« na začátek

V roce 2006
pokračují žákyně ve skvělém představení a začínají měřit své síly i s dorostenkami. Na halovém MMaS dokázala výškařka Lucie Krtičková vyhrát nejprve soutěž žákyň a poté také soutěž dorostenek. Další mistrovský titul přidala Martina Schmidová v běhu na 200 m v kategorii dorostenek. Svou výkonnost poté potvrdily i na MČR, kde si Lucie Krtičková vyskákala zlato (166 cm), Martina Schmidová získala bronz ve sprintu na 200 m (25,30 s). Sezónu na otevřené dráze otevřel Lukáš Lípa ziskem dvou medailí na Akademickém MČR. V dálce vybojoval bronz, v trojskoku si o příčku polepšil a získal stříbro. Na Mistrovství Moravy a Slezska získaly závodnice našeho klubu celkem šest medailí. Zlato získala Sylva Škabrahová (800 m), Lucie Krtičková (výška) a štafeta 3 x 300 m žákyň (Kempná, Zapalová, Škabrahová), stříbrnou medaili Jana Myrmusová (disk) a štafeta žákyň na 4 x 60 m (Krtičková, Kempná, Hasoňová, Škabrahová), jediný bronz vybojovala dorostenka Petra Koryčánková (200 m). O jednu medaili méně dokázala získat děvčata na Mistrovství ČR. O zlatou se zasloužila Sylva Škabrahová v běhu na 300 m žákyň, stříbrnou pozici obsadila štafeta 4 x 100 m dorostenek (Šímová, Krtičková, Škabrahová, Schmidová), tři bronzy poté přidaly žákyně Lucie Krtičková (výška), Jana Myrmusová (disk) a štafeta 3 x 300 m (Kempná, Zapalová, Škabrahová). Tímto umístěním si žákyně řekly o nominaci na mezistátní utkání žactva, které hostilo slovenské město Nové Zámky. Dvakrát se z vítězství radovala Sylva Škabrahová. Nejprve na své trati 300 m, poté se štafetou 3 x 300m. Bronz si na krk pověsila Lucie Krtičková (výška) a její kolegyně Jana Myrmusová (disk).

V soutěžích družstev se starší žáci i žákyně v krajském přeboru shodně umístili na třetím místě a bohužel do dalších bojů nepostoupili, stejně jako muži a ženy, kteří obsadili, také shodně, tentokráte sedmé místo v druhé lize.

Výkony jednotlivců se kladně promítly také do výsledků anket. V anketě Nejlepší sportovec okresu získali ocenění Lukáš Lípa v kategorii dospělých, Zdeněk Lípa a Antonín Slezák v kategorii trenér, jako talenty byly vyhlášeny Sylva Škabrahová a Lucie Krtičková a nejlepším mládežnickým kolektivem se stala štafeta dorostenek ve složení Eliška Šímová, Lucie Krtičková, Sylva Škabrahová, Martina Schmidová. V anketě o nejlepšího sportovce Hodonína získali ocenění Lukáš Lípa (v kategorii muž), Sylva Škabrahová (v kategorii žákyně) a štafeta dorostenek na 4 x 100 m (v kategorii kolektiv).

« na začátek

V roce 2007
pokračují členové klubu (zejména dorostenky) ve skvělých výkonech. Na halovém Mistrovství Moravy a Slezska jsme získali celkem 8 medailí. Zlatou zásluhou Sylvy Škabrahové (400 m), o stříbrnou se zasloužila Andrea Zapalová (300 m, výška), Lukáš Lípa (dálka, trojskok), Ondřej Spazier (koule), bronz pak přivezly Petra Koryčánková (200 m) a Lucie Krtičková (výška). Z Mistrovství ČR přivezla jedinou medaili Sylva Škabrahová v běhu na 800 m dorostenek. Letní sezónu na dráze otevřelo opět akademické mistrovství, které hostil Liberec. Ondřej Spazier odtud přivezl stříbro z koulařského a bronz z diskařského kruhu. Na následném Mistrovství Moravy a Slezska jsme dokázali získat 11 cenných kovů. O pět zlatých se zasloužili Lukáš Lípa (dálka), Petra Koryčánková (200 m), Martina Schmidová (100 m), Sylva Škabrahová (400 m) a štafeta dorostenek na 4 x 100 m (Škabrahová, Schmidová, Koryčánková, Krtičková). Čtyři stříbrné přidali Lukáš Lípa (trojskok), Ondřej Spazier (koule), Andrea Zapalová (300 m), Martina Schmidová (200 m), zbylé dvě bronzové si na krk pověsili Jana Myrmusová (disk) a Karel Bittman (koule). Z Mistrovství ČR, které se konalo v Kladně, přivezly dorostenky další tři medaile. Nejcennější si na krk pověsila Sylva Škabrahová v běhu na 800 m, stejnou přidala s kolegyněmi Koryčánkovou, Krtičkovou a Schmidovou ve štafetě na 4 x 100 m. Třetí místo si pak připsala na trati 200 m Petra Koryčánková. Díky těmto skvělým výsledkům se hned tři závodnice dostaly do reprezentačního výběru pro Mistrovství světa dorostu, které v tomto roce hostil stadion ve Vítkovicích. V rozbězích na 800 m se blýskla osobním rekordem Sylva Škabrahová. Bohužel na postup do dalších bojů to nestačilo a obsadila celkové dvaadvacáté místo. Do štafet byly nominovány dvě naše závodnice. Na hlavním stadionu okusila atmosféru pouze jedna z nich. Petra Koryčánková obsadila se štafetou 12. místo a Martina Schmidová zažila atmosféru první velké akce pouze ze zákulisí. MČR v Kladně bylo také nominací na mezistátní utkání ČR - Slovensko - Maďarsko dorostu, které se konalo v Uherském Hradišti. I zde dokázala Škabrahová triumfovat a zakončila tak velice vydařenou sezonu. Pouze mimo soutěž si zaběhly sprint na 100 m Petra Koryčánková a 200 m Martina Schmidová, které obsadily čtvrté, respektive páté místo. Nadějemi do dalších let se jeví i mladší žáci. V nabité celorepublikové konkurenci se zúčastnila trojice závodníků již III. olympiády dětí a mládeže. Jakub Žurovec obsadil čtvrté místo v běhu na 60 m a pomohl štafetě 4 x 60 m k vítězství. Dominik Kubalák obsadil také čtvrté místo v běhu na 800 m, pouze o jednu příčku hůře skončila Eliška Dřímalová ve sprintu na 300 m.

V soutěžích družstev jsme si také vedli obstojně. V mladším žactvu nám začaly vyrůstat nové naděje, a to se projevilo postupem chlapců i dívek do krajského přeboru. Chlapci dokonce dokázali postavit i družstvo B, které zde skončilo na pátém místě. V krajském přeboru pak chlapci i dívky obsadili shodně třetí místo. V krajském přeboru staršího žactva obsadili žáci třetí, žákyně pak čtvrté místo a do dalších bojů nepostoupily. V druhé lize zabojovaly oba celky a muži i ženy postoupili do baráže o I. ligu. Zde obsadili muži třetí místo a ženy skončily o dvě místa hůře, páté. Ani jedno z družstev tedy postoupit nedokázalo.

Jako každoročně i v tomto roce jsme měli zastoupení v anketách vyhlašovaných městem Hodonín a ČSTV. V anketě Sportovec okresu Hodonín si ocenění odnesli Antonín Slezák v kategorii trenér, Petra Koryčánková v kategorii talent a štafeta dorostenek na 4 x 100 m (Koryčánková, Krtičková, Škabrahová, Schmidová) jako mládežnický kolektiv. V anketě Sportovec města Hodonína ukořistila cenu pro nejlepší žákyni Veronika Paličková, jako kolektiv byla opět vyhlášena štafeta dorostenek a Petra Šímová byla oceněna za celoživotní reprezentaci města.

« na začátek

Rok 2008
přinesl další skvělá umístění jak v hale, tak na otevřené dráze. Na halovém Mistrovství Moravy Slezska jsme získali celkem deset medailí. O ty nejcennější se zasloužili Lukáš Lípa (trojskok), Sylva Škabrahová (400 m), Lucie Krtičková (výška). Stříbro získaly Martina Schmidová (200 m), Petra Koryčánková (400 m), Sylva Škabrahová (200 m), bronz pak Ondřej Spazier (koule), Lukáš Lípa (dálka), Tomáš Slezák (200 m) a Andrea Zapalová (200 m). Tato umístění potvrdily dorostenky a juniorky na svém MČR, kde titul halové dorostenecké mistryně v běhu na 800 m získala Sylva Škabrahová. Stříbrnou medaili si z výškařského sektoru odnesla dorostenka Lucie Krtičková a stejný kov si ve finále dvoustovky vyběhla i juniorka Petra Koryčánková. Bronzovou medaili ve vrhu koulí přivezl z Akademického MČR Ondřej Spazier.

Letní sezónu nastartovala Mistrovství Moravy a Slezska všech kategorií. V celkovém součtu získal náš klub 12 cenných kovů. Vítězství si vychutnali Lukáš Lípa (trojskok), dorostenky Andrea Zapalová (200 m), Sylva Škabrahová (400 m) a žáci ve štafetě 3 x 300 m (Kubalák, Žurovec, Šubín). Stříbrnou získali dorostenka Jana Myrmusová (disk), juniorka Petra Koryčánková (400 m), Andrea Zapalová (400m), Lukáš Lípa (dálka), Petra Koryčánková (200 m), bronz pak junior Tomáš Slezák (400 m), dorostenka Lucie Krtičková (výška) a žák Dominik Kubalák (1 500 m př.). Po mnoha letech se také uskutečnilo Mistrovství Jihomoravského kraje staršího i mladšího žactva, na němž jsme získali 29 medailí, a to 13 zlatých, 8 stříbrných a stejný počet bronzových. Svého posledního akademického mistrovství se také zúčastnily opory mužského družstva Lukáš Lípa a Ondřej Spazier, kteří shodně získali stříbro ve svých disciplínách, a to v dálce, respektive v kouli. Mistrovství republiky dorostu a juniorů přineslo čtyři cenné kovy a všechny měly bronzovou hodnotu. V juniorkách si hned dvě medaile pověsila na krk Martina Schmidová ve sprintu na 100 a 200 m, další přidala ve stejné kategorii Petra Koryčánková na čtvrtce. Mezi dorostenkami se v disku prosadila Jana Myrmusová. Nominaci do reprezentace si tímto zajistila Martina Schmidová, která se s reprezentačními kolegyněmi z krátké štafety statečně poprala s konkurentkami z Chorvatska, Maďarska a Slovinska a pověsila si na krk stříbrnou medaili. Na dorostenecké trojutkání ČR - SR - Maďarsko se nominovala i Jana Myrmusová a v diskařské soutěži obsadila páté místo.

V soutěžích družstev si nejmladší kategorie vedly na výbornou. Mladší žáci i žákyně zvítězili v okrese i v kraji. Starší žactvo obsadilo v kraji shodně třetí místo a do dalších bojů se bohužel neprobojovalo. V druhé lize dokázali základní část muži vyhrát a ženy obsadily druhé místo. V baráži o první ligu ovšem uspělo jen jedno družstvo. I když obě družstva obsadila shodně třetí místo, ženy se do I. ligy pro rok 2009 nominovaly. Muži zůstali před branami postupu.

Jako již tradičně se objevují naši zástupci v tradičních anketách. Trenérem okresu se stala trenérská dvojice Zdeněk Lípa a Antonín Slezák, talentem do 15 let Tereza Korvasová a kolektivem okresu družstvo žen za postup do druhé nejvyšší soutěže. Tereza Korvasová uspěla v anketě o sportovce města Hodonína, kde byla oceněna jako nejlepší žákyně. Nejlepší juniorkou byla vyhlášena Petra Koryčánková a za celoživotní reprezentaci města byl oceněn jubilant Miroslav Antoš, který oslavil krásné kulaté 90. narozeniny.

 

 

« na začátek

V roce 2009
pokračuje vlna vzestupu hodonínské atletiky. Na Mistrovství Moravy a Slezska v hale jsme získali celkem deset medailí, z toho čtyři zlaté (Tereza Korvasová - 1 500 m, Jakub Žurovec - 60 m, 150 m, Dominik Kubalák - 800 m), tři stříbrné (Filip Vinklárek - 1 500 m, Lucie Krtičková - výška, Martina Schmidová - 200m) a tři bronzové (Veronika Tlachová - 800 m, Andrea Zapalová - 400m, Žaneta Kempná - 800 m). Úspěšné vystoupení na krajském mistrovství zúročili na Mistrovství ČR v hale především žáci, kteří z Prahy přivezli celkem 4 cenné kovy. Titul mistra ČR vybojoval Dominik Kubalák na trati 800 m. Dvě stříbrné medaile přidal do sbírky Jakub Žurovec na 60 a 150 m, poslední medaili získala ještě mladší žákyně Tereza Korvasová na 1 500 m. Poprvé se náš klub účastní také Mistrovství Moravy a Slezska v krosu. Zde získáváme další tři medaile, z toho hned dvě mají nejvyšší hodnotu. V mladších žákyních zaběhla nejrychleji trať o délce 1 km Tereza Korvasová a stejně tak si vedl na trati stejné délky Filip Sasínek. Stříbro přidala dorostenka Kateřina Hofírková na trati dlouhé 3,5 kilometru. Dva zlatí medailisté poté potvrdili svou formu. Tereza Korvasová na trati 1,5 km a Filip Sasínek na trati o pět set metrů delší získali na MČR v krosu shodně stříbrnou medaili.

 

Sezónu na dráze otevřel přebor Jihomoravského kraje mladšího a staršího žactva. Mladí atleti přivezli celkem dvaadvacet medailí. Šestkrát jsme se radovali z vítězství, desetkrát z druhého a šestkrát z třetího místa. Ještě větší žně ovšem přinesla Mistrovství Moravy a Slezska. Ve všech kategoriích jsme celkem získali třicet medailí. Hned 17 z toho bylo zlatých. Zasloužili se o ně Lukáš Lípa (dálka, trojskok), Jana Myrmusová (disk), Žaneta Kempná (1 500 m), Andrea Zapalová (400 m), Jakub Žurovec (60, 150 m), Jakub Zapala (výška), Dominik Kubalák (800 m), Tereza Korvasová (800 m, 1 500 m), Filip Sasínek (1 500 m), Veronika Paličková (300 m), štafety juniorek na 4 x 400 m, žáků na 3x 300 m a 4 x 60 m. Stříbro pak získali Filip Vinklárek (1 500 m), Eliška Dřímalová (300 m), Sylva Škabrahová (400 m), Kateřina Hofírková (3 000 m), Lucie Krtičková (výška), Lucie Žurková (300 m), štafeta juniorů na 4 x 400 m. Bronz si odvezli Veronika Paličková (60 m), Patrik Sasínek (výška, 300 m), Zdeněk Dřímal (400 m), Eliška Dřímalová (200 m př.) a Veronika Tlachová (800 m). Výborně rozjetou sezonu podtrhla mistrovství republiky. Junioři a dorostenci se sjeli v Ostravě. Juniorka Sylva Škabrahová v rozbězích ani ve finále nenašla přemožitelku a stala se mistryní ČR na 800 m. Spolu s Kempnou, Fedákovou a Zapalovou dokázaly pak ve štafetě na 4 x 400 m vybojovat stříbro. Celou sadu zkompletovala Žaneta Kempná na 1 500 m. V Olomouci o své republikové tituly bojovali žáci. Ti dokázali přivést hned čtyři medailová umístění. O ty nejcennější se zasloužili Dominik Kubalák na 800 m, Tereza Korvasová v běhu na 1 500 m a štafeta chlapců na 3 x 300 m ve složení Kubalák, Žurovec, Palička. Poslední medaili přidal Filip Vinklárek na 1 500 m s překážkami. Poslední do sbírky našich republikových úspěchů přispěla Sylva Škabrahová, která na šampionátu dvaadvacetiletých získala stříbro. Soutěže jednotlivců tedy můžeme shrnout do neuvěřitelné bilance dvaadvaceti medailí z přeboru kraje (6 - 10 - 6), čtyřiceti tří medailí z Mistrovství Moravy a Slezska (23 - 11 - 9) a čtrnácti medailí z republikových šampionátů (5 - 7 - 2).

Rekordních deset zástupců jsme měli také po dvou letech na Hrách IV. letní olympiády dětí a mládeže. V jednotlivcích dokázali na stupně vítězů vystoupat Jakub Žurovec na druhém místě (60 m). Stejně cenný kov vybojovala Tereza Korvasová na 800 m. Další medaile pak přivezli zástupci ze štafet. Za starší žáky se prosadili se štafetou Žurovec a Kubalák, kteří na 4 x 60 m přivezli zlato, stříbro přidali na 4 x 60 m mladších žáků Patrik Sasínek a Ondřej Džuba, bronz do sbírky přidaly Adéla Sedlářová a Veronika Paličková na 4 x 60 m mladších žákyň.

Naši atleti se objevili i na zahraniční scéně a domácích mezinárodních mítincích. Ve slovenské Dubnici se konalo Mezistátní utkání ČR - Slovensko žactva. Své republikové medaile sem jela potvrdit čtveřice závodníků, a to se také povedlo. Z vítězství se radoval Dominik Kubalák na 800 m a také Tereza Korvasová na své trati 1 500 m. Stříbrnou pozici pak obsadil Jakub Žurovec na 150 m a bronz přivezl z trati 1 500 m překážek Filip Vinklárek. V Moskvě se konal Evropský pohár mistrovských klubů juniorů a juniorek skupiny A. Za jeden z osmi klubů se předvedla i hodonínská závodnice Sylva Škabrahová hostující za brněnský klub ACP Olymp. Na trati 800 m v konkurenci závodnic ze Srbska, Chorvatska, Ruska, Turecka, Slovinska, Itálie a Španělska dokázala vybojovat skvělé druhé místo. Ještě větší radost ovšem měla z Premium mítinku EAA Memoriálu Josefa Odložila na pražské Julisce. Zde dokázala v hlavním závodě běžet výtečný čas 2:05,80 min a nominovala se na Evropský šampionát juniorů. Na stejném mítinku se v B běhu blýskla osobním rekordem také Žaneta Kempná a obsadila zde páté místo, když vylepšila svůj čas z národního běhu na Zlaté tretře Ostrava, kde skončila druhá. V Ostravě si také v národním závodě vyskákala Lucie Krtičková sedmé místo ve výšce.

Půlkařka Sylva Škabrahová se představila na Mistrovství Evropy juniorů, které hostilo město Novi Sad v Srbsku. Sylva nastoupila ve třetím, posledním rozběhu. Po startu se podle očekávání nijak extra netaktizovalo a běželo se na čas v jednom "chumlu", takže boj o postup byl otevřený. Na metě 550 m se ovšem zapletla do kolize a málem upadla. Ztrátu na vedoucí skupinku sice dotáhla, ale stálo ji to síly, které v cílové rovince chyběly. Ve svém rozběhu časem 2:08,96 min obsadila šestou příčku a celkově 12. místo. Přitom v předchozím rozběhu stačilo na přímo postupové druhé místo čas 2:08,59 min.

V soutěžích družstev se nám vedlo také na výbornou. V okresním přeboru přípravek hoši i dívky zvítězili. V okresním přeboru mladšího žactva jsme dokonce v každé kategorii postavili dvě družstva a vždy obsadili první a třetí místo. Tím týmy A postoupily do krajského přeboru, kde žáci obsadili čtvrté a žákyně druhé místo. Starší žáci i žákyně postupovali z krajského přeboru z prvního místa. V semifinále MČR pak žáci ukončili sezónu na 5. místě. Žákyně ze 4. místa postoupily do finále MČR družstev a zde jen těsně skončily pod stupni vítězů čtvrté. V seniorech muži jasně ovládli druhou ligu a z prvního místa šli za postupem do I. ligy, což také v baráži splnili a ze třetího místa postoupili k ženám do druhé nejvyšší ligy. Ženy v tomto roce vybojovaly v první lize celkovou čtvrtou pozici.

Velice úspěšná sezóna se projevila také ve vyhlašování každoročních anket. Jako sportovec okresu zvítězila v kategorii dospělých Sylva Škabrahová, v kategorii trenér Zdeněk Lípa a Antonín Slezák a jako jednotlivec mládež do 15 let byli vyhlášeni Jakub Žurovec a Dominik Kubalák. Na plese sportovců si pak pro cenu pro sportovce Hodonína přišli na pódium v kategorii žákyně Tereza Korvasová, v kategorii žák Dominik Kubalák, v kategorii juniorek pak pochopitelně Sylva Škabrahová. Objevuje se také anketa Atlet Jihomoravského kraje, kterou vyhlašuje Krajský atletický svaz. Zde se objevuje hned pětice naši atletů. V kategorii mladších žáků jsou to Ondřej Džuba a Patrik Sasínek, mladší žákyně Tereza Korvasová, starší žák Dominik Kubalák a juniorka Sylva Škabrahová.

Nejlepší výsledky atletů okresu Hodonín jsou zaznamenávány do okresních tabulek. Po sedmi letech, kdy nebyly aktualizovány, se této práce ujal Lukáš Lípa. Díky výsledkům vedeným atletickým svazem na jeho webových stránkách byla provedena korekce téměř dvou set položek a tabulky jsou již opět pravidelně upravovány.

« na začátek

Rok 2010
se stává nejúspěšnějším v dosavadní historii klubu. Celkem náš klub získal 25 medailí z Mistrovství České republiky (7 - 11 - 7), 46 medailí z Mistrovství Moravy a Slezska (24 - 10 - 12) a 28 medailí přidali žáci a žákyně na Mistrovství Jihomoravského kraje. Vše začalo již halovou sezonou, kde se prosadili především žáci. Na halových mistrovstvích Moravy a Slezska získali zlaté medaile Jakub Žurovec (60 m, 150 m, 300 m), Žaneta Kempná (1 500 m), Filip Sasínek (3 000 m), Eliška Dřímalová (300 m), Tereza Korvasová (1 500 m). Stříbro si z haly odvezli: Lucie Krtičková (výška), Lukáš Lípa (trojskok), bronzové medaile pak: Lukáš Lípa (dálka), Eliška Dřímalová (60 m), Filip Vinklárek (výška), Dominik Kubalák (800 m), Patrik Sasínek (800 m).

Na tyto úspěchy navázali závodníci na mistrovstvích republiky. Z republikového šampionátu žactva v Jablonci přivezli mladí atleti v součtu šest medailí. Pro republikový titul si na trati 1 500 m doběhla Tereza Korvasová (5:03,49 min). Na její výkon navázal Jakub Žurovec, který zvítězil na trati 300 m (38,38 s R, 38,47 s F) a k tomu přidal druhé místo v nejkratším sprintu na 60 m (7,37 s R, 7,33 s SF, 7,31 s F). Dvě medaile stříbrné hodnoty získal Filip Sasínek, a to na tratích 1 500 a 3 000 m (4:33,50 min; 9:44,88 min.). Bronz si na závěr vybojovala Eliška Dřímalová ve sprintu na 300 m (43,74 s R, 43,37 s F). Jednu medaili z halového mistrovství republiky juniorů a dorostu přivezla při absenci nemocné Sylvy Škabrahové Lucie Krtičková. Z výškařského sektoru si odvezla bronzovou medaili v kategorii juniorek za výkon 167 cm.

Na halovou sezonu bezprostředně navázala sezona běhů mimo dráhu.V sobotu 20.3. se v Temelíně uskutečnilo Mistrovství České republiky v přespolním běhu všech kategorií. Pětičlenná výprava závodníků našeho klubu dokázala přivézt celkem 3 medaile. Nejcennější kov, po předchozím zisku v hale na trati 1 500 m, přivezla i tentokrát v kategorii starších žákyň Tereza Korvasová, která se s nelehkou kopcovitou tratí vypořádala nejlépe a druhé v cíli nadělila 13 vteřin tentokráte na trati dlouhé 1 850 m. Na stejně dlouhé trati závodili i mladší žáci, kde pro druhé zlato pro AK doběhl mladší z bratrské dvojice Patrik Sasínek s náskokem 11 vteřin. Staršímu Filipovi v kategorii starší žáků chybělo k vítězství na trati o délce 2 600 m 17 vteřin. Po dvou stříbrných medailích z šampionátu v hale přidal tedy třetí stříbro v krosu. V kategorii juniorek navázala na 6. místo z haly na 3 000 m juniorka Žaneta Kempná, která si tentokrát na trati 3 700 m o jedno místečko polepšila a obsadila výborné 5. místo. Posledním zástupcem byl v kategorii dorostenců Dominik Kubalák, který ovšem do pořadí prvních dvou desítek nepromluvil. Na trati 3 700 m, která není jeho doménou, obsadil 27. místo.

O týden později hostil v Baldovci oddíl AK Prostějov Mistrovství Moravy a Slezska v přespolním běhu všech kategorií. Na tuto akci jsme vyslali celkem 12 závodníků, kteří získali tři vítězství, jedno druhé a jedno třetí místo. O zlaté medaile se zasloužili především medailisté z Mistrovství ČR. V kategorii mladších žáků o jednu jedinou vteřinu předčil soupeře Patrik Sasínek na trati 1 500 m (4:48 min), na trati o 500 m delší tentokráte porazila soupeřky o dvě vteřiny Tereza Korvasová v kategorii starších žákyň, poslední zlatou získala s náskokem téměř jedné minuty Žaneta Kempná v kategorii juniorek (4 000 m - 12:47 min). Stříbrnou poté přidal Filip Sasínek v kategorii starších žáků (3000 m - 9:14 min), bronz pak mladší žákyně Adéla Sedlářová na trati 1 500 m časem 5:00 minut. Výsledky ostatních závodníků: mladší žákyně- Zdenka Hlaváčová 12. místo (1 500 m - 5:45 min), starší žáci - Jindřich Goiš 6. místo (3 000 m - 10:24 min), David Herka 7. místo (3 000 m - 10:34 min), dorostenci - Dominik Kubalák 7. místo (4 000 m - 11:51 min), dorostenky - Kateřina Hofírková 4. místo (3 000 m - 11:09 min), Kateřina Hlaváčová 9. místo (3 000 m - 12:12 min), muži - Matěj Bureš 5. místo (5 000 m - 15:14 min).

Poslední významnější akcí byl Okresní přebor v přespolním běhu ve Vacenovicích. Zde jsme získali celkem 24 medailí (7 - 9 - 8). Zlato si odvezli: Eliška Macková (přípravka), Jan Hromek (přípravka), Patrik Sasínek (ml. žáci), Tereza Korvasová (žákyně), Jakub Žurovec (žáci), Dominik Kubalák (dorostenci), Sylva Škabrahová (juniorky). Stříbro: Kateřina Korvasová (přípravka), Adéla Sedlářová (ml. žákyně), Martin Slon (ml. žáci), Eliška Dřímalová (žákyně), Filip Sasínek (žáci), Kateřina Hofírková (dorostenky), Prokop Vyskočil (dorostenci), Žaneta Kempná (juniorky), Filip Sasínek (junioři). Bronz: Barbora Valášková (přípravka), Eva Pernikářová (ml. žákyně), Jiří Balun (ml. žáci), Lucie Žurková (žákyně), Dalibor Čagánek (žáci), Kateřina Hlaváčová (dorostenky), Andrea Zapalová (juniorky) a David Herka (junioři).

Nejnabitější je každoročně letní sezona na dráze. I letos byla tato část nabitá závody, ve kterých se hodonínská atletika prezentovala ve skvělém světle. Tentokrát se konaly mistrovství jednotlivých kategorií zvlášť. Republikovým šampionátům vždy předcházela mistrovství Moravy a Slezska. Hodonínská atletika měla po dlouhých letech zastoupení i ve vícebojích.

Republikový šampionát ve vícebojích hostila Stará Boleslav. Po dlouhé době vyslal náš klub na tuto akci své závodníky, a to v nejmladší kategorii. Za mladší žákyně nastoupila Veronika Paličková, která favorizované závodnice převálcovala a ziskem 2 887 bodů získala stříbrnou medaili. Pomohla jí k tomu nejen vyrovnanost disciplín, ale především výborný běh na 60 m. Časem 7,94 s výrazně vylepšila okresní rekord. Ostatní disciplíny: 60 m př. - 10,98 s, dálka - 480 cm, míček - 34,51 m, 800 m - 2:30,59 min. Celkovým součtem bodů překonala 14 let starý okresní rekord Veroniky Medusové.

Druhým zástupcem byl Patrik Sasínek v kategorii mladších žáků. Mistr Moravy a Slezska vylepšil svůj okresní rekord o 71 bodů na 2102 bodů což stačilo na skvělé 6. místo. Jednotlivé disciplíny: 60 m př. - 10,36 s, dálka - 498 cm, 60 m - 8,43 s, míček - 43,34 m, 800 m - 2:24,36 min.

Ve stejný den se konalo také Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců dorostu, juniorů a dospělých v obou kategoriích, tedy mužů i žen na vítkovickém stadionu v Ostravě. Za proměnlivého počasí utrhli do své sbírky atleti celkem 8 medailí. O dvě se postaral Lukáš Lípa, který dokázal zvítězit v trojskoku (14,00 m) a bronz vyrýžoval z dálkařského sektoru výkonem 6,77 m. Další mistrovský titul získala Lucie Krtičková ve výškařském sektoru, kde předvedla 168 cm, Jana Myrmusová v disku výkonem 37,15 m. Stříbrnou medaili si vytočil v kladivářském kruhu dorostenec Prokop Vyskočil, který si o téměř 7 metrů zlepšil osobní rekord na 36,42 m a Andrea Zapalová v běhu na 400 m juniorek časem 61,85 s. Na stejné trati mužů měl klub dvojí zastoupení. Bronz si odnesl Zdeněk Dřímal za výkon 51,95 s, na pátém místě skončil Matěj Bureš v osobním rekordu 53,19 s. Poslední medaili získala ještě žákyně Barbora Pánková, která soutěžila s dorostenkami a za výkon 157 cm si z výškařského sektoru odnesla bronz. Poslední dvě zástupkyně v kategorii dorostenek skončily následovně: Dominika Fedáková 5. místo 400 m (64,15 s) a 12. místo na 100 m (13,79 s) a Karolína Gajarová na 100 m 11. místo (13,70 s).

Na stadionu U Červených domků jsme 13.6. pořádali přebor Jihomoravského kraje jednotlivců mladšího a staršího žactva. V konkurenci atletů z celého kraje domácí získali nejvíce medailí, a to celkem 28, tedy ještě o dvě více než v loňském roce.

V mladším žáctvu se o nejcennější medaile zasloužili: Ondřej Džuba (60 m - 8,41 s; 150 m - 20,77 s), Veronika Paličková (60 m - 8,08 s, 150 m - 20,13 s), Patrik Sasínek (800 m - 2:16,61 min; dálka 5,04 m), Dominika Bílková (míček - 40,65 m), štafeta 4 x 60 m (Paličková, Sedlářová, Pernikářová, Bašusová - 33,73 s). Stříbrné medaile získali: Eva Pernikářová (300 m - 47,64 s), Adéla Sedlářová (800 m - 2:30,90 min).

Ve starším žactvu získali nejcennější medaile: Jakub Žurovec (300 m - 36,73 s), Tereza Korvasová (1 500 m - 5:04,94 min), Filip Sasínek (1 500 m - 4:29,87 min), Rebeka Šilhanová (výška - 156 cm). Stříbro pak Jakub Žurovec (60 m - 7,45 s), Lucie Žurková (150 m - 20,39 s), Martin Palička (150 m - 18,59 s), Eliška Dřímalová (300 m - 42,01 s), Jindřich Goiš (800 m - 2:16,02 min), David Herka (1500 m - 5:11,94 min), štafeta 4 x 60 m (Žurovec, Palička, Goiš, Kučeřík - 29,81 s). Bronzové medaile Martin Palička (60 m - 7,64 s), Irena Ivičičová (1 500 m - 6:08,94 min), Rebeka Šilhanová (100 m př. - 17,56 s), Marek Mikeska (disk - 24,90 m), Eliška Ostřížková (dálka 4,79 m), Tomáš Konečný (výška - 168 cm), štafeta 4 x 60 m (Dřímalová, Ostřížková, Žurková, Herzánová - 33,12 s).

Po úspěšném domácím přeboru Jihomoravského kraje žactva jednotlivců hodonínské naděje vyrazily v neděli 20. 6. na Mistrovství Moravy a Slezska do Olomouce. Stejně jako na krajském mistrovství se hodonínské atletické žactvo stalo nejúspěšnějším týmem, když posbíralo celkem 16 cenných kovů.

O titul mistrů Moravy a Slezska se zasloužili Veronika Paličková, která ještě jako mladší žákyně převálcovala o dva roky starší děvčata. S vynikajícím časem 7,89 s (vítr +2,1) zvítězila v běhu na 60 m, stejně si vedla Eliška Dřímalová v běhu na 300 m (42,22 s), Jakub Žurovec v běhu na 300 m (36,71 s - okresní rekord), Tereza Korvasová v běhu na 1 500 m (5:10,94 min), Filip Sasínek v běhu na 1 500 m překážek (4:41,99 min), Rebeka Šilhanová ve skoku vysokém (158 cm), a také štafety na 3 x 300 m chlapců (Žurovec, Džuba, Palička - 1:58,33 min) i děvčat (Dřímlová, Ostřížková, Žurková - 2:15,26 min). Stříbrné medaile přidali Martin Palička na 60 m (7,46 s), Veronika Paličková na 150 m (19,68 s), Patrik Sasínek v běhu na 1 500 m (4:55,59 min), Eliška Dřímalová na 200 m překážek (31,16 s) a štafeta dívek na 3 x 300 m (Paličková, Sedlářová, Pernikářová - 2:19,02 min). Bronzový stupínek obsadily Adéla Sedlářová v běhu na 800 m (2:28,83 min), Rebeka Šilhanová ve skoku dalekém (482 cm) a Klára Jonášová v hodu kladivem výkonem 28,80 m.

Dva tituly přidal na MMaS mladšího žactva Patrik Sasínek na 300 a 1 500 m (43,13 s; 4:57,84 min). Ve Znojmě se představil také Ondřej Džuba. Ten získal 4. místo na 60 m (8,19 s) a 5. místo na 150 m (20,46 s).

Město Tábor hostilo 26.-.27.6. Mistrovství České republiky dorostenek, dorostenců, juniorek a juniorů na dráze. Mistrovství se celkem zúčastnilo sedm závodníků, kteří dokázali přivézt 4 cenné kovy. Svěřenci trenérů Antonína Slezáka a Zdeňka Lípy vydali ze svých sil vše a navázali na dosavadní skvělé úspěchy, které letošní sezónu provázejí. Hned dva mistrovské tituly si z Tábora přivezla juniorka Sylva Škabrahová. V sobotu absolvovala rozběhy na 400 m, kde časem 57,91 s svůj rozběh vyhrála a do nedělního finále šla s druhým nejlepším časem. Výhodou bylo také, že odpadly rozběhy na 800 m a běželo se hned finále. První titul ukořistila právě v běhu na 800 m časem 2:10,24 min. Za hodinu a čtvrt si již chystala bloky na finálový závod na poloviční trati, ve kterém získala druhý titul, když časem 56,85 s o 4 desetiny porazila závodnici z Pardubic.

Již první den mistrovství získaly závodnice AK první dvě medaile. Nejprve Lucie Krtičková vyrýžovala stříbro ve výškařském sektoru výkonem 165 cm, poté Žaneta Kempná v běhu na 3 000 metrů s překážkami, kde zaostala časem 11:19,66 minuty přibližně deset vteřin za prvními dvěma závodnicemi a získala bronzovou medaili.

Výborně se vedlo i dalším závodníkům. Jana Myrmusová v disku juniorek výkonem 35,67 m obsadila výborné 5. místo, stejně jako Kateřina Hofírková v běhu na 3 000 m dorostenek časem 11:27,88 minuty. Šesté místo pak obsadil Dominik Kubalák v běhu na 800 m časem 2:02,30 minuty, ten je však v kategorii dorostu mladší ročník a je velkým příslibem do příštího roku, kdy by měl na medaile určitě zaútočit. Poslední závodnicí byla kolegyně Škabrahové na 400 m Andrea Zapalová, která obsadila ve svém rozběhu třetí místo a postup do finále jí bohužel unikl o 13 setin (60,87 s).

Severomoravský Třinec hostil poslední velkou akci před prázdninovou přestávkou a tou bylo Mistrovství České republiky mužů a žen na dráze (17.-18.7.). V proměnlivém počasí zabojovaly i hodonínské juniorky a dosáhly skvělých úspěchů. O ten největší se postarala dvojnásobná mistryně v kategorii juniorek Sylva Škabrahová. Ze sobotního rozběhu na 800 m postoupila druhým nejlepším časem (2:07,59 min). V nedělním finále se ovšem otočily podmínky a za větrného a deštivého počasí obhájila druhou pozici. Podlehla jen nejlepší české půlkařce a jasné účastnici Mistrovství Evropy v Barceloně, Lence Mastné z brněnského Olympu. Sylva tedy časem 2:06,97 minuty dokázala získat svou první medaili (stříbrnou) v seniorské kategorii a navázala tak na své letošní skvělé výsledky. Další účastnicí na ovále byla Žaneta Kempná. Na trati 3 000 m s překážkami zaostala necelých 10 vteřin za medailí a časem 11:14,11 minuty obsadila 4. místo. Poslední účastnicí nedělního programu byla z našeho pohledu výškařka Lucie Krtičková. Déšť a vítr několikrát soutěž výškařek přerušil, což nesvědčilo ani jedné z početného pole české výškařské špičky. V náročném závodě dokázala Lucie překonat 165 cm, což ji zařadilo na konečnou devátou pozici. Přitom jen o jednu výšku výše (170 cm) leželo páté místo.

Po dvojnásobném triumfu na Mistrovství České republiky juniorů na 400 i 800 m a po stříbrné medaili z republikového šampionátu seniorů ovládla hodonínská atletka Sylva Škabrahová i Mistrovství republiky do 22 let, které o víkendu 28.-29.8. hostila sousední Břeclav. Sylva běžela své finále na 800 m stylem start-cíl. Od začátku vedla a vítězství si nenechala vzít až do cíle, kde se časomíra zastavila na čase 2:09,14 min. Druhé v cíli Markétě Krejčí z Pardubic nadělila více jak dvě vteřiny (2:11,38 min), třetí místo obsadila brněnská závodnice Markéta Horáčková (2:12,91 min). Po šesti letech, kdy titul v této kategorii vybojoval na domácím stadionu Lukáš Lípa v dálce, je další zlato na krku atleta z našeho klubu. Do bojů promluvili i další hodonínští atleti. Na oválu to byla v běhu na 5 000 m ještě dorostenka Kateřina Hofírková, která časem 19:19,96 min obsadila celkové 6. místo. Jana Myrmusová vybojovala v disku 7. místo výkonem 37,64 m a dorostenec Dominik Kubalák na 400 m obsadil v celkovém součtu běhů 15. příčku.

Poslední republikový šampionát, který hostil Atletický stadion SK Slávia v pražském Edenu, se konal o víkendu 11. a 12.9. Ve dvou dnech zápolili žáci nejen o mistrovské tituly, ale také o nominace do reprezentačního výběru na nadcházející Mezistátní utkání Česká republika - Slovenská republika žáků a žákyň.

Naši závodníci celkem nasbírali sedm cenných kovů. I když ani jeden z nich nemá zlatý lesk, je to rekordní úlovek.V první den mistrovství si stříbro v novém okresním rekordu přivezl Filip Sasínek v běhu na 1 500 m s překážkami (4:35,58 min). Necelou vteřinu zaostal za závodníkem Janem Frišem z Litomyšle a téměř deset vteřin nadělil třetímu Michalu Šístkovi z Prahy. Stejnou hodnotu mělo i umístění Terezy Korvasové v běhu na 1 500 m tentokráte bez překážek. Tereza nestačila pouze na závodnici pražského USK Anežku Drahotovou. V sobotním bloku se v rozbězích na 800 m žákyň představila i Adéla Sedlářová. Ještě mladší žákyně obsadila v součtu rozběhů 17. místo časem 2:35,13 min a do nedělního finále nepostoupila. Podobně se vedlo Daliboru Čagánkovi na téže trati. Ten si vylepšil osobní rekord na 2:10,48 min a obsadil konečné 12. místo. Sobotní program ukončily rozběhy na 300 m. Nejlepším časem z rozběhů postupovala do nedělního finále Eliška Dřímalová (41,59 s), čímž si vylepšila své osobní maximum. Podobně si vedl na téže trati Jakub Žurovec. S vypuštěným závěrem postoupil druhým nejlepším časem 37,21 s.

Nedělní blok startů otevřela z pohledu hodonínských závodníků Eliška Dřímalová. Svůj osobní rekord z rozběhů již nevylepšila a obsadila konečné třetí místo časem 41,81 s. V následném finále žáků si Jakub Žurovec svůj čas sice vylepšil na 37,10 s, ale na vítězného Martina Černáka z Jablonce to nestačilo, a odvezl si i tak skvělou stříbrnou medaili. Ke svému druhému startu na mistrovství nastoupil také Filip Sasínek. Běh na 3 000 m mu tentokráte vynesl bronzovou medaili časem 9:40,90 min. Celý program mistrovství završily štafetové běhy na 3 x 300 m. Oproti loňské sestavě vystřídal Dominika Kubaláka Robert Džuba a společně s Martinem Paličkou a Jakubem Žurovcem získali stříbrnou medaili. Poslední medailí do krásné sbírky je bronz štafety dívek na 3 x 300 m ve složení Eliška Dřímalová, Eliška Ostřížková a Veronika Paličková časem 2:10,59 min.

Mistrovství republiky je téměř vždy nominačním závodem na mezistátní utkání. I letos díky skvělým závodům odjeli naši závodníci bojovat na mezinárodní pole. V utkání ČR - Chorvatsko - Maďarsko - Slovinsko juniorů v maďarském Veszprému nenašla přemožitelku Sylva Škabrahová a na trati 800 m získala prvenství časem 2:12,02 minuty. K tomu přidala 4. místo se štafetou 4 x 400 m (3:53,02 minuty). Naše druhá zástupkyně Lucie Krtičková obsadila výborné 4. místo ve skoku vysokém za výkon 170 cm. Celkem skončily juniorky ČR na druhém místě. Škabrahová se díky svému vítězství na dvaadvacítkách představila také ve výběru této věkové kategorie. Z trojutkání ČR - Maďarsko - Slovinsko si ze slovinského Celje odvezla nejen vítězství na 800 m časem 2:10,63 min., ale také celkový triumf.

Letošní největší akcí, kterou jsme pořádali, bylo bezpochyby Mezistátní utkání ČR A - ČR B - Slovensko žactva. Největšího úspěchu dosáhl svěřenec Zdeňka Lípy Jakub Žurovec. Nejprve obsadil druhé místo na 300 m časem 36,84 s. Na úplný závěr utkání však rozbíhal štafetu 3 x 300 m reprezentačního týmu A. Byla úplně poslední disciplínou. Když předal štafetový kolík, už jen sledoval počínání svých kolegů Svačiny a Černáka, který nakonec donesl štafetový kolík v novém národním rekordu 1:50,16 minuty. Tímto časem o 79 setin vymazali z národních tabulek své reprezentační kolegy z roku 2004 (1:50,95). V reprezentačním týmu A se představil také svěřenec Antonína Slezáka Filip Sasínek, který obhájil své postavení druhého žáka v tabulkách ČR na 1 500 m př. V tomto závodě podlehl pouze svému přemožiteli z republikového šampionátu Janu Frišovi a za výkon 4:38,22 min převzal stříbrnou medaili. Stejně jako Filip si počínala také Tereza Korvasová, která taktéž podlehla pouze mistryni republiky na 1 500 m Anežce Drahotové a získala taktéž stříbrnou medaili za čas 4:50,71 min. Výběr B reprezentovala bronzová z republikového šampionátu Eliška Dřímalová. Ve sprintu na 300 m jen těsně skončila pod stupni vítězů časem 42,54 s. To si ale vynahradila ve štafetě, kde se svými kolegyněmi obsadila stříbrnou pozici časem 2:07,96 min.

Ocenění převzali také nejlepší žák a žákyně reprezentace České republiky a Slovenska. Za Českou republiky převzala ocenění vítězka chůze na 3 000 m Eliška Drahotová a Tomáš Homola za vítězství v obou překážkových sprintech na 100 i 200 m. Na 200 m překážek dokázal nejen zvítězit, ale také vylepšit český rekord (na 25,40 s), který do této doby držel Jan Solfronk časem 25,46 s. Za Slovensko pak převzali pohár Soňa Čaklošová, vítězka kladiva a stříbrná z disku, a vítěz skoku vysokého Ľubomír Zeman.

Celkové pořadí: žáci 1. ČR "A" 176 bodů, 2. ČR "B" 121 bodů, 3. SVK 87 bodů. Žákyně ČR "A" 162 bodů, 2. ČR "B" 105,5 bodů, 3. SVK 93,5 bodů.

Skvělé výsledky se promítly i do soutěží družstev. Mladší žáci i žákyně dokázali v okresním přeboru jasně zvítězit a postoupit na přebor Jihomoravského kraje. Zde chlapci vybojovali výborné třetí místo, žákyně pak obsadily místo páté. Dařilo se i staršímu žactvu. V krajském přeboru družstev obsadili žáci třetí místo a do dalších bojů nepostoupili. Žákyně zato jasně zvítězily a postoupily přes 4. místo v semifinále ČR až do finále Mistrovství České republiky družstev, kde po loňském 4. místě tentokráte vybojovaly bronzovou medaili. Svou první sezonu v 1. lize absolvovali muži, kteří nakonec obsadili páté místo a v soutěži pohodlně setrvali do další sezony. Ženy už jsou v 1. lize stálicemi. Po loňském udržení v soutěži letos o pouhé dva body nepostoupily do baráže o nejvyšší soutěž. V konečném součtu obsadily třetí místo.

Celkově se výborné výsledky promítly i ve výsledcích anket. V anketě Sportovec města Hodonína jsme měli hned pět zástupců. V kategorii starší žákyně ocenění získala Tereza Korvasová, v kategorii starší žák Jakub Žurovec, jako nejlepší juniorka byla zvolena Sylva Škabrahová a mezi trenéry se prosadila dvojice Antonín Slezák a Zdeněk Lípa. Podobně to dopadlo na úrovni okresu. Nejlepším sportovcem jednotlivcem se stala Sylva Škabrahová, nejlepšími trenéry opět dvojice Slezák, Lípa a v mládežnických jednotlivcích si odnesli ocenění Jakub Žurovec, Tereza Korvasová a Filip Sasínek. Ocenění Atlet Jihomoravského kraje v kategorii starší žák si opět odnesl Jakub Žurovec a v kategorii juniorka Sylva Škabrahová.

« na začátek

 

 

Rok 2011
V letošní sezoně jsme navázali na předešlý rok, který zůstává zatím nepřekonán. Halovou sezonu odstartovalo Mistrovství Moravy a Slezska všech kategorií, které jako již každý rok, díky absenci atletické haly na Moravě i ve Slezsku, hostí Bratislava. Odtud jsme přivezli celkem 12 cenných kovů. O nejcennější medaile se zasloužil Filip Sasínek (1 500 m), Filip Vinklárek (výška), Jakub Žurovec (200 m), Lucie Krtičková (výška) a Tereza Korvasová (1 500 m). Na druhé místo dosáhl Zdeněk Dřímal (200 m), Dominik Kubalák (800 m), Eliška Dřímalová (400 m), Kateřina Hofírková (3 km), dva bronzy přidala Andrea Zapalová (200 a 400 m) a její bratr Jakub Zapala (výška). Dalších pět závodníků skončilo těsně pod stupni vítězů na 4. místě.

Výborně se dařilo žactvu na Mistrovství ČR. Z jablonecké haly přivezlo hned pět medailí. Zlato vybojoval Filip Sasínek na 1500 m a na dvojnásobné trati dokonce v rekordu mistrovství. Dvě bronzové přidala do sbírky Veronika Paličková ve sprintu na 60 a 150 m, k tomu pomohla ke stříbru štafetě na 3 x 300 m, ve které běžela se svými kolegyněmi Lucií Žurkovou a Adélou Sedlářovou. O trochu méně štěstí měli dorostenci. Na svém mistrovství ČR v pražské hale ve Stromovce jen těsně obsadili čtvrtá místa. Jakub Žurovec na 200 m a štafeta na 4 x 200 m ve složení Kubalák, Žurovec, Džuba a Palička, kterým nestačil ani nový okresní rekord na lepší než bramborovou medaili. 
Jako již tradičně jsme se představili také na mezinárodní scéně, především na prestižních mítincích v Bratislavě či Vídni. O vysoké výkonnosti svědčí 27 překonaných okresních rekordů v hale.

 Na halovou sezonu navázaly v rychlém sledu běhy mimo dráhu. Ty se rozhodli atleti tentokráte mírně redukovat a soustředit se na přípravu pro letní sezonu. Nejdůležitějším závodem tedy zůstalo Mistrovství ČR v krosu. Zde vylepšil své zlaté žně Filip Sasínek, když dokázal na bahnité trase dlouhé 3 km předčit všechny své soupeře. Mistrovství Moravy a Slezska nebo krajské mistrovství následně již kvůli soustředěním atleti vynechali. Okresního přeboru v rámci Grand prix a Dětského běžeckého poháru konaném ve Vacenovicích se zúčastnili především ti nejmenší. Odtud přivezli atleti celkem 17 medailí, z toho šest zlatých, sedm stříbrných a čtyři bronzové. V srpnu vyvrcholily závody mimo dráhu Mistrovstvím republiky v běhu do vrchu, kde jsme měli poprvé v historii své zastoupení. Na skvělé čtvrté příčce se umístil Martin Švarc, když trať z Jánských Lázní na Černou horu zvládl za skvělých 43:32 minuty a jako dorostenec se tak dokázal prosadit mezi juniory.
Letní sezonu zahájily okresní přebory, které jsme se rozhodli uspořádat po mnoha letech. I tak byl zájem především z domácích řad značný, a to se konaly závody pouze v technických disciplínách, jelikož jsme museli dlouho čekat na opravu elektrické časomíry. Přeboru se nakonec zúčastnilo celkem 82 závodníků, z toho bylo 78 našich a 4 ze sousedního AK Kyjov.

Na okresní přebory navázalo Mistrovství Moravy a Slezska od dorostu po seniory ve Vítkovicích. Zde jsme vybojovali celkem 11 medailí. O tu nejcennější se zasloužil Lukáš Lípa (dálka), Filip Hejkrlík (chůze) a Dominik Kubalák (800 m), stříbrnou přidal Hynek Mezera (disk), Lukáš Lípa (trojskok), Jana Myrmusová (disk), Eliška Dřímalová (400 m). Bronz z oválu vyrýžoval Jakub Žurovec (200 m), David Herka (2 km př.), Karolína Gajarová (100 m) a Andrea Zapalová (400 m). O den později soupeřili na stejném mistrovství žáci, tentokráte v Olomouci. Ti získali o dvě medaile více, celkem tedy 12 (3 – 4 – 5). Zlato získal Filip Sasínek (1 500 m př.), Tereza Korvasová (1 500 m) a štafeta dívek na 3 x 300 m (Žurková, Pernikářová, Sedlářová), druhé místo obsadil Patrik Sasínek (800 m), Veronika Solaříková (disk), štafeta chlapců na 4 x 60 m (Březina, Džuba, Kučeřík, Sasínek F.) a štafeta chlapců na 3 x 300 m (Sasínek F., Sasínek P., Konečný). Bronz poté vybojoval Michal Březina (koule), Marek Mikeska (disk 1 kg), Adéla Herzánová (200 m př.), Zdenka Hlaváčová (3 km chůze) a Veronika Solaříková (koule). Medailovými žněmi bylo i krajské mistrovství ve Vyškově. Mladší a starší žáci, z většiny žáci sportovních tříd při ZŠ U Červených domků, pod vedením trenérů Antonína Slezáka a Zdeňka Lípy přivezli celkem 19 pódiových umístění, z toho tři zlaté, sedm stříbrných a devět bronzových.
Po tomto úspěšném rozjezdu následoval pro většinu atletů vrchol sezony v podobě republikových šampionátů. Své tažení zahájili dorostenci ve Vítkovicích. Zde zazářila především štafeta dorostenců na 4 x 400 m ve složení Dominik Kubalák, Jakub Žurovec, Martin Palička a Filip Sasínek. Ta nenašla přemožitele ani ve favorizované štafetě Slavie Praha a svým časem vytvořila nejen nový okresní rekord své kategorie, ale i kategorie mužů. Méně štěstí měl Dominik Kubalák, kterému utekla bronzová medaile ve finiši jen o setinky.

Další zlatou do své sbírky přidala Sylva Škabrahová na MČR do 22 let v českém Písku. Na trati 800 m obhájila loňské vítězství. Její kolegyně Lucie Krtičková skončila těsně pod stupni vítězů na 4. místě.

Nejvíce medailí přivezli opět žáci z šampionátu v Novém Městě nad Metují (celkem 4). Čtvrtou a pátou zlatou medaili v letošní sezoně získal Filip Sasínek. Nejdříve zabojoval na trati 1 500 m s překážkami, den poté triumfoval na trati 3 000 m. Stříbrnou medaili přidala Tereza Korvasová na trati 1 500 m, bronz poté Veronika Paličková ve sprintu na 60 m. Korvasová se Sasínkem si svým umístěním řekli o nominaci na mezistátní utkání, které se pro nadcházející sezony rozrostlo o další celky z Evropy. Kromě České a Slovenské republiky zápolily ve slovenské Nitře ještě celky Maďarska, Slovinska a Chorvatska. I v takto nabité evropské konkurenci se oba závodníci prosadili na stupně vítězů. Sasínek ani zde nenašel konkurenci a na netypické trati 1 km zvítězil. Korvasová přidala cenný bronz na dvojnásobné trati, oba v okresních rekordech.

Jako každé dva roky se i letos konaly Hry letní olympiády dětí a mládeže. Náš klub reprezentovalo ve výběru Jihomoravského kraje celkem deset závodníků. Letos „neporazitelný“ Filip Sasínek i zde zvítězil na trati 1 500 m. Zlato ze štafety 4 x 60 m si přivezl také mladší žák Oliver Kříž. Stříbrnou medaili vybojovala také se štafetou Veronika Paličková. Ostatním medaile unikly jen těsně. „Bramborová“ zbyla na Terezu Korvasovou na trati 800 m, Lucii Žurkovou se štafetou 3 x 300 m nebo Filipa Sasínka taktéž se štafetou 3 x 300 m.

Naši závodníci se výborně prezentovali na mezinárodním poli. Ať už to byl předprogram největšího atletického mítinku u nás – Zlaté tretry v Ostravě nebo největší mládežnický mezinárodní mítink u nás – European Kinds Athletics Games v Brně, mládežnický mítink v Italském Majanu, kde také dokázali získat řadu pódiových umístění.
Tyto skvělé výkony se projevily i v soutěžích družstev. Mladší žactvo (chlapci i dívky) se stalo druhým nejlepším týmem Jihomoravského kraje, starší žáci obsadili na Mistrovství Moravy a Slezska družstev celkové páté místo a jen těsně jim unikl postup na Mistrovství republiky družstev. Nejlépe z družstev se dokázalo prezentovat družstvo dorostenců. Pod vedením Jiřího Vinklárka se stalo nejlepším týmem Moravy a Slezska. Odtud postoupilo na Mistrovství České republiky družstev, kde po důstojném boji obsadilo historicky nejlepší umístění dorostu, a to celkové 4. místo. V první lize se pro příští rok udrželi muži a ženy. Ženy obsadily po čtyřech kolech celkové 3. místo, jen jediný hlavní bod od postupu do baráže o postup do nejvyšší soutěže. Muži jen těsně obsadili šesté místo a museli bojovat o setrvání v soutěži. V baráži však nenašli přemožitele a v první lize se jasně udrželi.

V letošním roce jsme také uspořádali několik závodů – kola mladšího žactva, staršího žactva a kolo I. ligy mužů a žen a také od roku 2007 nepořádaný Memoriál Jardy Pelikána ve sprinterském trojboji. Ten letošní byl již 31. Dále také řadu závodů pro závodníky z širokého okolí – okresní přebory, atletické čtvrtky o prázdninách či ukončení sezony na začátku října. Pro příští rok jsme také chtěli získat pořadatelství Mistrovství České republiky žactva. Bohužel nás o jeden hlas porazil Olomouc, což nás hodně mrzí.

Prioritní pro nás zůstává samozřejmě práce s mládeží, především ve sportovních třídách při ZŠ U Červených domků pod vedením Antonína Slezáka a Zdeňka Lípy, ale také vedení atletických přípravek v atletických kroužcích pod vedením trenérů Josefa Korvase, Marty Hankové a Dariny Dvorské. Ocenit musíme také práci ostatních trenérů Jiřího Vinklárka, Miroslava Škrobáka či Antona Orlíka. Díky patří také rozhodčím a vedoucím družstev, předsedovi AK Petru Šímovi či sekretáři a statistikovi Lukáši Lípovi, který obstarává okresní a oddílové tabulky, průběžné tabulky našeho klubu v průběhu roku a rekordy stadionu. Za vše hovoří 56 překonaných okresních rekordů na dráze (celkem 83) a 10 pořádaných závodů pro stovky atletů.

V celkovém hodnocení Moravy a Slezska jsme se co do počtu medailí z Mistrovství ČR umístili na celkovém 5. místě (10. v hale 2-1-2; 3. dráha+silnice+kros 5-1-1) ziskem 12 medailí (7-2-3). Podle nejlepších 10 v jednotlivých disciplínách nám v průměru všech kategorií patří 11. příčka. Velkou měrou k tomu přispělo také šest překonaných rekordů Moravy a Slezska. O čtyři se postaral Filip Sasínek v kategorii žáků (800 m – 1:57,14 min – 26.6. Břeclav; 1 000 m – 2:34,68 min – 1.10. Nitra; 2 km př. – 6:17,11 min – 14.5. Uherské Hradiště; klasický pětiboj – 2 712 bodů – 8.10. Hodonín), po jednom si pak připsala Tereza Korvasová (2 000 m – 6:40,14 min – 1.10. Nitra) a Veronika Paličková (sprint. trojboj 50-60-100 m – 2 382 bodů (7,04-8,12-13,02 s) – 14.8. Hodonín), obě v kategorii starších žákyň.

Výborně pro nás dopadlo také hodnocení v tradičních anketách. Sportovcem města v kategorii žákyň se stala Veronika Paličková, v kategorii žáků Filip Sasínek a zvláštní ocenění si odnesla i manželská dvojice již veteránských reprezentantů Erika a Alois Zapalovi. Ve sportovcích okresu jsme si vedli ještě lépe. Kategorii trenérů ovládla dvojice zkušených trenérů Antonín Slezák a Zdeněk Lípa, třetím nejlepším seniorským sportovcem se stala Sylva Škabrahová, v kategorii mládeže do 15 let Veronika Paličková a Filip Sasínek, který byl zároveň zvolen „hvězdou Hodonínského deníku“, kterou volili samotní čtenáři. Mezi kolektivy jsme měli hned dvojí zastoupení, a to díky dorostenecké štafetě 4 x 400 m (Palička, Sasínek, Žurovec, Kubalák) a družstvu dorostenců za 4. místo na Mistrovství republiky družstev.

Svými letošními výsledky zabodoval Filip Sasínek také v dalších anketách. Stal se nejlepším atletem Jihomoravského kraje v kategorii žáků a probojoval se mezi nejlepších sedm vyhlášených (bez pořadí) v anketě Sportovec Jihomoravského kraje v kategorii mládež, kam bylo nominováno více jak padesát sportovců z celého JMK.

ROK 2011 v číslech:
10 závodů jsme na našem stadionu uspořádali
83 okresních rekordů překonali naši závodníci (56 na dráze, 27 v hale)
63 závodů absolvovali naši závodníci (46 na dráze – 24 závodů jednotlivců, 19 družstev, 3 v zahraničí; 17 v hale – 12 v ČR, 5 zahraničí)
1706x se naši závodníci postavili na start závodu (109 x v hale – 86 závod. do 19 let, 23 dospělí; 1597 x na dráze – 1249 do 19 let, 348 dospělí)
12 medailí získali naši atleti na mistrovstvích ČR (7 – 2 – 3)
34 medailí získali naši atleti na mistrovstvích Moravy a Slezska (10 – 12 – 12)
19 medailí získali naši mladší a starší žáci na Mistrovství Jihomoravského kraje (3 – 7 – 9)
6 rekordů Moravy a Slezska dokázali překonat naši závodníci
  

« zpět na začátek


Novinky

Kalendář

Přidali jsme novou událost do kalendáře s názvem TEST 2, která se koná 20.04.2021.

Více

Kalendář

Přidali jsme novou událost do kalendáře s názvem TEST, která se koná 20.04.2021.

Více

Aktuálně

Přidali jsme nový článek v sekci Aktuálně s názvem Nové stránky.

Více

Aktuálně

Přidali jsme nový článek v sekci Aktuálně s názvem Poslední rozloučení s Miroslavem Škrobákem.

Více

Všechny


Podporují nás

Město Hodonín

Jihomoravský kraj

Moravské naftové doly

Teamstore


Asport


Jih 2000


Hotel Panon Hodonín


S auto group


Papírenské zboží Hodonín


AF Power


S auto group


Korelis - LED design, svítidla, projekty